Doktorat dla prof. Krzysztofa Pendereckiego

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego – dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Laudacja: Promotor, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
Mianowanie: Promotor, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
Kopia dyplomu
Wykład Honorowego Doktora

^