Doktorat dla Księdza Biskupa dr Adama Dyczkowskiego

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Czesław Osękowski

Mianowanie: Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: Wkład Kościoła w konstytuowanie się województwa lubuskiego

GRATULACJE (WYBRANE):

GALERIA:

^