Doktorat dla prof. Erica Rogersa

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie JM Rektora: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Wystąpienie Dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki  – dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Laudacja: Promotor, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Kopia dyplomu
Wykład Honorowego Doktora

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

^