Prof. Henryk Tunia – sylwetka

[cml_media_alt id='1362']hc-ht[/cml_media_alt]Profesor dr inż. Henryk Tunia urodził się w 1925 roku w Głuchowie k. Łańcuta. W roku 1950 ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1960 za rozprawę, która była pierwszą w kraju pracą w dziedzinie energoelektroniki. W roku 1974 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w roku 1981. Od tego roku był profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej a od roku 1997 jest profesorem zwyczajnym Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor Henryk Tunia jest uznanym autorytetem i powszechnie cenionym specjalistą w zakresie energoelektroniki oraz w zakresie automatyki napędu elektrycznego. Jest krajowym prekursorem badań w tych zakresach. Już na początku swojej kariery naukowej Profesor Henryk Tunia postawił sobie zadanie rozpowszechnienia energoelektroniki poprzez opracowanie książek i monografii. Z zadania tego wywiązał się w sposób imponujący publikując ponad 20 pozycji książkowych, w tym 16 monografii naukowych i 5 skryptów uczelnianych. W 1966 roku podjął stały etat w Politechnice Warszawskiej, a w trzy lata potem ukazała się pierwsza monografia współautorska pt. „Układy elektroniczne w automatyce napędowej„. Książka ta stała się impulsem do burzliwego i szerokiego rozwoju elektroniki przemysłowej, energoelektroniki i nowoczesnej automatyki napędu. Stanowiła też inspirację dla wielu prac doktorskich i badawczych przyczyniając się do ukształtowania tej nowej dziedziny nauki i techniki w Polsce. W roku 1974 powstał cieszący się dużą popularnością pierwszy podręcznik „Podstawy energoelektroniki„, który służył wielu pokoleniom energoelektroników w kraju. Niezależnie od swej działalności wydawniczej i organizacyjnej przywiązywał zawsze duże znaczenie do współpracy z przemysłem. Był pomysłodawcą i kierownikiem wielu projektów urządzeń energoelektronicznych i systemów napędowych wykonanych dla przemysłu krajowego. Współpraca ta zaowocowała kilkudziesięcioma patentami, których jest autorem i współautorem.

Dorobek naukowy Profesora Henryka Tuni jest imponujący i różnorodny. Jego wykaz publikacji obejmuje ponad 200 prac naukowych. Jego książki były wydawane w renomowanych wydawnictwach naukowych w kraju i za granicą. Dodając do tego blisko 40 patentów uzyskuje się obraz dokonań Jego wkładu w rozwój nauki i techniki, oraz ich inspirowanie i propagowanie. Pan profesor Henryk Tunia przez swoją niezwykłą otwartość, bezpośredniość i głębokie zaufanie, jakim obdarza ludzi stworzył niepowtarzalną atmosferę i prawdziwą Szkołę Naukową Energoelektroniki. Wypromował 50 doktorów, z których kilkunastu jest już profesorami tytularnymi lub nadzwyczajnymi.

Profesor Henryk Tunia jest uczonym o międzynarodowym autorytecie. Jego prace naukowe w zakresie energoelektroniki, obejmujące m.in. tematykę modelowania i projektowania układów energoelektronicznych, automatyki napędu przekształtnikowego, a także w zakresie metod poprawy jakości energii elektrycznej stanowią źródło inspiracji badawczej dla wielu osób z kraju i z zagranicy. Współpracował z europejskimi i amerykańskimi ośrodkami naukowymi, między innymi z Uniwersytetem Technicznym w Aachen (Niemcy) i Uniwersytetem w Guanajunato (Meksyk).

Profesor Henryk Tunia od 1975 roku jest członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych w Rosji od 1999. Ponadto był przez cztery kadencje członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, a w latach 1992 – 1997 był członkiem Komitetu Badań Naukowych.

Związki Pana prof. Henryka Tuni z Uniwersytetem Zielonogórskim, a przede wszystkim z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trwają od dawna i są różnorodne. Gorąco popierał nasze starania o powołanie Politechniki Zielonogórskiej i o utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego widząc w takich działaniach możliwości lepszego i szybszego rozwoju środowiska akademickiego w Zielonej Górze. Życzliwość Pana Profesora, ciągła współpraca i udzielony ponad 15 lat temu kredyt zaufania spowodowały, że na Wydziale posiadamy liczący się w kraju zespół badawczy w zakresie energoelektroniki.

W dniu 8 listopada 2006 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji podjęła inicjatywę w sprawie nadania prof. Henrykowi Tuni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

^