Doktorat dla Prof. Jana Węglarza

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – Dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN

Mianowanie: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: „Jak powstały badania operacyjne”

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

^