Doktorat dla Prof. Juliana Musielaka

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – Dr hab. Andrzeja Cegielskiego, prof. UZ

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Mianowanie: Promotor, Prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: „Jak powstawała analiza funkcjonalna”

Matematyczne drzewo genealogiczne prof. Juliana Musielaka

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

 

^