Doktorat dla Prof. Owena Gingericha

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego – Dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, prof. UZ

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Janusz Gil

Mianowanie: Prof. dr hab. Janusz Gil

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: „Kepler, Kopernik i Polska”

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

 

^