Doktorat dla Prof. Richarda Wielebinskiego

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Giorgii Melikidze
Laudacja: Promotor, prof. dr hab. Janusz Gil
Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. Janusz Gil
Kopia dyplomu
Wykład Honorowego Doktora: „Moje Życie – od Pleszewa do Bonn”

^