Doktorat dla Prof. Ryszarda Tadeusiewicza

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – prof. Wiesława Miczulskiego

Laudacja: Promotor – prof. Józef Korbicz

Mianowanie: Promotor – prof. Józef Korbicz

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: „Uczelniane wspólnoty”

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

 

^