Doktorat dla Prof. Tadeusza Kaczorka

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ

Laudacja: Promotor – prof. Józef Korbicz

Mianowanie: Promotor – prof. Józef Korbicz

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: „Integracja różnych dziedzin nauki w nauczaniu koniecznością 21-go wieku”

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

 

^