Prof. Wojciech Dziembowski – sylwetka

Profesor Wojciech Andrzej Dziembowski światowej sławy astrofizyk, urodził się 14 stycznia 1940 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1967 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a tytuł profesora otrzymał w roku 1983. W 1989 r. został wybrany na członka korespondenta PAN, a od 2007 r. jest członkiem rzeczywistym PAN oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

W latach 1967-1969 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Od 1969 r. pracuje w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. W latach 1987-1992 był dyrektorem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1997 roku jest zatrudniony jako profesor zwyczajny w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność naukowa Profesora Wojciecha A. Dziembowskiego obejmuje badania teorii struktury i oscylacji gwiazd, sejsmicznego sondowania struktury, rotacji i pola magnetycznego wnętrza Słońca, interpretacji zmienności gwiazd różnych typów oraz konstrukcji modeli sejsmicznych gwiazd. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy, jest autorem 249 prac cytowanych ponad 7000 razy, jego indeks Hirscha wynosi 46, co dla teoretyka jest znakomitym rezultatem. Jest autorem lub współautorem 6 prac opublikowanych w magazynach Science lub Nature.

Profesor Wojciech Dziembowski został odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, przyznawanego wybitnym uczonym zasłużonym dla jego rozwoju (2005) oraz Medaille de l’Adion Obserwatorium w Nicei (2000).

Profesor Wojciech Dziembowski miał istotny wpływ na kształtowanie się nowego, młodego środowiska zielonogórskiej astronomii. Od samego początku był jego troskliwym mentorem i protektorem. Uczestniczył w procesach uzyskiwania pierwszych stopni i tytułów naukowych zielonogórskich astronomów, pomagając w otwarciu przewodów lub pisząc recenzje dorobku naukowego kandydatów. Wspieranie rozwoju kadr oraz udział w wielu konferencjach i seminariach organizowanych między innymi przez Wydział Fizyki i Astronomii, to tylko wybrane przykłady Jego aktywności. Zawsze wierzył, że garstka entuzjastów osiągnie sukces i zielonogórska astronomia zajmie poczesne miejsce na naukowej mapie Polski. Jego moralne wsparcie było bardzo ważnym źródłem energii niezbędnej podczas budowy, praktycznie od podstaw, nowego ośrodka astronomicznego. Dzisiaj ośrodek ten posiada pełnię uprawnień akademickich, między innymi dzięki wsparciu profesora Wojciecha Dziembowskiego.

^