Doktorat dla prof. Zbigniewa Kowala

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie JM Rektora: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Wystąpienie Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr hab. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Laudacja: Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Kopia dyplomu
Wykład Honorowego Doktora: Algebra kwantyli a katastrofy budowlane – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal

GRATULACJE (WYBRANE)

GALERIA

^