Doktorat dla Profesora Dietharda Pallaschke

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – Dr hab. Andrzeja Cegielskiego, prof. UZ

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Mianowanie: Prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: Fractional Arithmetic for Convex Sets

GRATULACJE (WYBRANE):

GALERIA:

^