Profesor Diethard Pallaschke – sylwetka

Prof. Henryka Tuni

Profesor Dietharda Pallaschke

Profesor Diethard Pallaschke jest wybitnym matematykiem niemieckim współpracującym od wielu lat z matematykami polskimi, w tym również z matematykami środowiska zielonogórskiego. W ramach tej współpracy, obok prowadzonych wspólnych badań naukowych, wydatnie wspierał w latach 1977 – 2008 młodych polskich matematyków w ich rozwoju naukowym, tworząc warunki do ich okresowych staży naukowych na Uniwersytecie w Karlsruhe, finansowanych przez niemieckie fundacje stypendialne.

Profesor Diethard Pallaschke urodził się 30 czerwca 1940 roku w miejscowości Friedland. Studiował na Uniwersytecie w Getyndze, a następnie na Uniwersytecie w Bonn uzyskując tam kolejno w latach 1967 i 1970 stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Od roku 1977 jest profesorem zwyczajnym, najpierw na Uniwersytecie w Bonn, a od 1981 roku – na Uniwersytecie w Karlsruhe, gdzie aż do roku 2008 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Statystyki i Ekonomii Matematycznej. Od października 2008 jest profesorem emerytowanym tego Uniwersytetu.

Profesor Diethard Pallaschke jest wybitnym specjalistą w zakresie optymalizacji i analizy wypukłej. Jego dorobek naukowy opublikowany został w ponad 80 artykułach i w dwóch monografiach naukowych wydanych przez renomowane wydawnictwo Kluwer Academic Publishers. Współautorami tych monografii i ponad 30 artykułów są matematycy polscy. Jednym z ważniejszych wyników badań Profesora Pallaschke jest istotna modyfikacja metody elipsoidalnej rozwiązywania problemów programowania liniowego. Do najważniejszych jego osiągnięć naukowych należą wyniki dotyczące par zbiorów zwartych i wypukłych w przestrzeni liniowo-topologicznej, uzyskane we współpracy z grupą poznańskich naukowców. Efektem tej kooperacji jest ponad 20 publikacji naukowych, których zwieńczeniem jest monografia Pairs of Compact Convex Sets – Fractional Arithmetic with Convex Sets napisana wspólnie z Profesorem Ryszardem Urbańskim i wydana w 2002 roku. Innym, równie ważnym, osiągnięciem Profesora Pallaschke są wyniki dotyczące optymalizacji w przestrzeniach bez struktury liniowej uzyskane wspólnie z Profesorem Stefanem Rolewiczem, które zaowocowały wspólną książką Foundations of Mathematical Optimization. Convex Analysis without Linearity wydaną w 1997 roku. Przetłumaczył także z języka polskiego na język niemiecki 2 podręczniki akademickie.

Profesor Diethard Pallaschke wypromował 15 doktorów matematyki, z których 4 jest już profesorami znanych europejskich uniwersytetów. Był organizatorem 12 międzynarodowych konferencji matematycznych. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach na terenie Polski, w tym również w konferencjach organizowanych przez zielonogórskie środowisko matematyczne. Na licznych konferencjach na całym świecie był ambasadorem osiągnięć polskich matematyków.

Na działalność naukową Profesora Dietharda Pallaschke wpłynęły w dużym stopniu ścisłe kontakty z polskimi matematykami. Oni również czerpali wiele z jego osiągnięć. Miało to wyraz zarówno w wielu wspólnych publikacjach naukowych, jak i w częstych wizytach polskich matematyków na uniwersytecie w Karlsruhe oraz w licznych wizytach Profesora Pallaschke w Polsce. Dla polskich matematyków były te wizyty szczególnie ważne w trudnych latach osiemdziesiątych. Pamiętają oni wielką życzliwość jaką Profesor Pallaschke okazywał im w czasie tych wizyt oraz jego wielką skromność i duże poczucie humoru.

^