Doktorat dla Profesora Lecha Górniewicza

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Mianowanie: Promotor, Prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: Dlaczego odwzorowania wielowartościowe

 

GRATULACJE (WYBRANE):

 

GALERIA:

^