Doktorat dla Profesora Mariana Piotra Kaźmierkowskiego

SYLWETKA HONOROWEGO DOKTORA

Uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

OPINIE RECENZENTÓW

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN

Mianowanie: Promotor, Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN

Kopia dyplomu

Wykład Honorowego Doktora: Kształcenie innowacyjne na kierunkach technicznych – możliwości i ograniczenia

 

GRATULACJE (WYBRANE):

 

GALERIA:

^