Konferencje


Wydział Artystyczny

 1. Konferencja międzynarodowa Sztuka współczesna wobec mediów cyfrowych (Język konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, angielski)
  Termin: 14-20.05.2018, Miejsce: Karłów, Jednostka organizująca: Instytut Sztuk Wizualnych
  Kontakt: dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ, E-mail: lukasikjar@gmail.com
  Współorganizator: Modern Art. Research Institute of Ukrainian Academy of Arts

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Konferencja krajowa IX Konferencja naukowo-techniczna. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych (Język konferencji: polski)
  Termin: 21-23.03.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr inż. Beata Nowogońska, E-mail: B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.renowacje.uz.zgora.pl/index.html

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Konferencja międzynarodowa International Student Scientific Conference mŠVOK, 2018 z cyklu III Zielonogórskie Dni Logistyki - "Nowe trendy w logistyce" (Język konferencji: polski, angielski, słowacki, czeski)
  Termin: 09-10.05.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Kontakt: mgr Mateusz Kurowski,, E-mail: m.kurowski@wez.uz.zgora.p
 2. Konferencja międzynarodowa XXII Konferencja naukowa Total Logistic Management &IT Solutions in Logistics (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 26-29.09.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Kontakt: dr Agnieszka Perzyńska, E-mail: a.perzynska@wez.uz.zgora.pl
 3. Konferencja międzynarodowa IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm?" (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 29-30.11.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Kontakt: dr Janina Jędrzejczak-Gas, E-mail: j.jedrzejczak-gas@wez.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://konferencja.ptezg.pl
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Wydział Prawa i Administracji UZ,

Wydział Humanistyczny

 1. Konferencja krajowa Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej (Język konferencji: polski)
  Termin: 17-18.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Dorota Kulczycka,prof. UZ, E-mail: d.kulczycka@ifp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ifp.uz.zgora.pl
 2. Konferencja krajowa Dyskursy w przeszłości. Dyskursy o przeszłości. V konferencja naulowa historyków języka polskiego z cyklu: Język-Obyczaj-Wspólnota (Język konferencji: polski)
  Termin: 21-23.05.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof.. UZ, E-mail: m.hawrysz@kkjs.uz.zgora.pl
 3. Konferencja krajowa Człowiek i natura w świecie frankofońskim (Język konferencji: francuski, polski)
  Termin: 20-22.03.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Elżbieta Jastrzębska, E-mail: ejastrzebska@yahoo.fr
  Strona informacyjna: http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/konferencje/_pl.html
 4. Konferencja krajowa Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 04-06.06.2018, Miejsce: Łagów, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr Piotr Pochyły, E-mail: Piotr_pochyly@yahoo.com
  Strona informacyjna: http://www.ip.uz.zgora.pl/
 5. Konferencja międzynarodowa Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich (Język konferencji: polski, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 18-19.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr Katarzyna Grabias-Banaszewska, E-mail: slavpoplit@gmail.com
  Strona informacyjna: http://slavpoplit.strikingly.com/
 6. Konferencja międzynarodowa Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego. (Język konferencji: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński)
  Termin: 25-26.09.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Agnieszka Łazar, E-mail: agnieszka.lazar_uz@wp.pl
 7. Konferencja krajowa Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II (cz. 3) (Język konferencji: polski)
  Termin: 15-16.06.2018, Miejsce: Wrocław, aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Anastazja Seul, E-mail: A.Seul@wp.pl
  Współorganizator: Uniwersytet Wrocławski
 8. Konferencja krajowa Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989 (Język konferencji: polski)
  Termin: 06-07.12.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Historii, Instytut Socjologii
  Kontakt: dr hab. Radosław Domke, Prof. UZ, E-mail: r.domke@ih.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze
 9. Konferencja międzynarodowa Obszary niezależności. Kontekst aksjologiczny, etyczny i antropologiczny (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 11-12.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filozofii
  Kontakt: dr hab. Joanna Dudek, Prof. UZ, E-mail: lyko@gazeta.pl
 10. Konferencja krajowa Procesy demograficzne - planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe? (Język konferencji: polski)
  Termin: 25-26.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Historii
  Kontakt: dr Hanna Kurowska, E-mail: h.kurowska@ih.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://zielonagora.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/vi-zielonogorskie-spotkanie-z-demografia/
  Współorganizator: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze; Polskie Towarszystwo Historyczne o/Zielona Góra
 11. Konferencja krajowa Dni Języków Obcych 5: język(i) - emocje (Język konferencji: polski, francuski, włoski, hiszpański, angielski, niemiecki, rosyjski)
  Termin: 04-06.12.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Małgorzata Karczewska, E-mail: M.Karczewska@in.uz.zgora.pl
 12. Konferencja międzynarodowa Poznań Reasoning Week/Refutation Symposium (Język konferencji: angielski)
  Termin: 14-15.09.2018, Miejsce: Poznań, Jednostka organizująca: Instytut Filozofii
  Kontakt: dr Adam Trybus, E-mail: a.trybus@ifil.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: poznanreasoningweek.worldpress.com
  Współorganizator: UAM, Poznań
 13. Konferencja krajowa Pamięć-tożsamość-świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018 (Język konferencji: polski)
  Termin: 06-07.12.2018, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Politologii, Instytut Historii
  Kontakt: dr hab. Jarosław Macała, Prof. UZ
  Strona informacyjna: http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/wiadomosci-ip/243-szanowni-panstwo-mamy-zaszczyt-zaprosic-panstwa-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-pamiec-tozsamosc-swiadomosc
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Konferencja krajowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP´2018 (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 10-13.06.2018, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Instytut Metrologii Elektroniki i Informatyki
  Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, E-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl
 2. Konferencja krajowa Greenfield (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 19.05.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  Kontakt: dr Michał Doligalski, E-mail: m.doligalski@imei.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://greenfieldconf.pl/
  Współorganizator: Rowerek.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 1. Konferencja krajowa Dobra opieka szansą na dłuższe życie z cukrzycą (Język konferencji: polski)
  Termin: 10.03.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  Kontakt: mgr Iwona Bonikowska, E-mail: i.bonikowska@wlnz.zgora.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Konferencja międzynarodowa 57th International Symposium on Funcional Equations (Język konferencji: angielski)
  Termin: 02-09.06.2019, Miejsce: Jastarnia, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: prof. dr hab. Witold Jarczyk, E-mail: w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.isfe.up.krakow.pl/57
 2. Konferencja międzynarodowa FUNCTION SPACES XII (Język konferencji: angielski)
  Termin: 09-14.07.2018, Miejsce: Kraków, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: Prof. dr hab. Marian Nowak, E-mail: m.nowak@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.fs12.up.krakow.pl/
  Współorganizator: Uniwersytet Jagielloński

Wydział Mechaniczny

 1. Konferencja międzynarodowa 35th International Colloquium on "Advenced Manufacturing and Repaier Technologies in Vehicle Industry" (Język konferencji: angielski)
  Termin: 23-25.05.2018, Miejsce: Łagów Lubuski, Jednostka organizująca: Wydział Mechaniczny
  Kontakt: dr inż. Remigiusz Romankiewicz, E-mail: r.romankiewicz@ibem.uz.zgora.pl
 2. Konferencja międzynarodowa International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 (Język konferencji: angielski)
  Termin: 5-7.09.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Mechaniczny
  Kontakt: dr inż. Katarzyna Arkusz, E-mail: k.arkusz@ibem.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl
 3. Konferencja międzynarodowa IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie Przedsiębiorczośc jako podstawa mobilności zawodowej (Język konferencji: polski, rosyjski)
  Termin: 19.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr Aneta Klementowska, E-mail: A.Klementowska@iibnp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://iibnp.uz.zgora.pl
 4. Konferencja krajowa VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy" (Język konferencji: polski, rosyjski, angielski)
  Termin: 18-19.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr Agnieszka Paszkowicz, E-mail: M.Paszkowicz@iibnp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://iibnp.uz.zgora.pl

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Konferencja krajowa Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata (Język konferencji: polski)
  Termin: 26-27.02.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Psychologii
  Kontakt: dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ, E-mail: l.wojciechowska@wpps.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.psychologia.wpps.uz.zgora.pl
 2. Konferencja krajowa Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej (Język konferencji: polski)
  Termin: 16.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Pedagogiki
  Kontakt: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ, E-mail: e.kobylecka@ipp.uz.zgora.pl
 3. Konferencja krajowa Rewitalizacja społeczna: mentalne i systemowe uwarunkowania (Język konferencji: polski)
  Termin: 11.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Socjologii
  Kontakt: dr hab. Jerzy Leszkowicz-baczyński, prof. UZ, E-mail: J.Leszkowicz-Baczynski@is.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.socjologia.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=40
 4. Konferencja krajowa Praca więźniów poprzez partycypację społeczną (Język konferencji: polski)
  Termin: 16.maj.18, Miejsce: Ochla / Zielona Góra, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: prof. Barbara Toroń-Fórmanek, E-mail: b.toron@o2.pl
 5. Konferencja krajowa XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów "Kultura szkoły: czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać? (Język konferencji: polski)
  Termin: 17.09-22.09.2018, Miejsce: Łagów Lubuski, Zielona Góra, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr Magdalena Zapotoczna, E-mail: m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.lsmp.wpps.uz.zgora.pl/
  Współorganizator: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 6. Konferencja krajowa Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym - od Michaliny Wisłockiej do współczesności (Język konferencji: polski)
  Termin: 07.lip.18, Miejsce: Lubniewice, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, E-mail: z.izdebski@ips.uz.zgora.pl
 7. Konferencja krajowa Perspektywa Terapii Uzależnień: między teorią a praktyką. 10 lat istnienia oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu (Język konferencji: polski)
  Termin: 11.paź.18, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr Marzanna Farnicka, E-mail: m.farnicka@wpps.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.psychologia.wpps.uz.zgora.pl/

Wydział Prawa i Administracji

 1. Konferencja krajowa Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego (Język konferencji: polski)
  Termin: 19.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Joanna Markiewicz Stanny, E-mail: stanny@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
 2. Konferencja krajowa Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego (Język konferencji: polski)
  Termin: 19-20.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Agnieszka Opalińska, E-mail: a.opali„ska@wpa.uz.zgora.pl
 3. Konferencja krajowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Finansowego '"Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania" (Język konferencji: polski)
  Termin: 22-24.10.2018, Miejsce: Mierzęcin, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
  Kontakt: dr hab. Prof. UZ Tadeusz Stanisławski, E-mail: t.stanislawski@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.zkpf2018.wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Uniwersytet Zielonogórski Wydział Prawa i Administracji
 4. Konferencja krajowa Problemy regulacji zamówień publicznych (Język konferencji: polski)
  Termin: 16.lis.18, Miejsce: Warszawa, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
  Kontakt: dr Ewaryst Kowalczyk, E-mail: e.kowalczyk@wpa.uz.zgora.pl

 1. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 2. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 3. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 4. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 5. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
^