Konferencje


Wydział Artystyczny

 1. Konferencja krajowa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jazz w kulturze polskiej" (Język konferencji: polski)
  Termin: 09-10.04.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Rektorat, Jednostka organizująca: Instytut Muzyki
  Kontakt: dr hab. Rafał Ciesielski, E-mail: r.ciesielski@imu.uz.zgora.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Konferencja międynarodowa Challenges in Geotechnical Engineering - 2019 (Język konferencji: angielski)
  Termin: 10-13.09.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ, E-mail: w.szajna@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: https://www.cgeconf.com
 2. Konferencja międynarodowa V Konferencja. Praktyczne Zagadnienia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Język konferencji: polski)
  Termin: 6-7.06.2019, Miejsce: Bukowy Dworek, Łagów, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr inż. Józef Włosek, E-mail: jozef@wlosek.com
  Współorganizator: Uniwersytet Bauhaus Weimar
 3. Konferencja krajowa XII Konferencja Konstrukcje Zespolone (Język konferencji: polski)
  Termin: 23-24.04.2020, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, E-mail: J.Korentz@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Konferencja międynarodowa Workshop on Current Problems in Physics - 2019 (Język konferencji: angirldki)
  Termin: 14-17.10.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Fizyki, Jednostka organizująca: Instytut Fizyki
  Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, E-mail: A.Drzewinski@if.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: https://www.iz.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp19/

Wydział Humanistyczny

 1. Konferencja krajowa Frankofonia: Język, kultura, twórczość // Francophonie: langue, culture, creation. (Język konferencji: francuski, polski)
  Termin: 19-21.03.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Neophilologicum, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Elżbieta Jastrzebska, E-mail: ejastrzebska@yahoo.fr
 2. Konferencja międynarodowa II Konferencja Międzynarodowa "Europa Środkowo-Wschodnia - Wojna jako problem współczesności: teoria, praktyka, kulturowe konteksty" [w ramach Dni Nauki Uniwersytetu Kijowskiego oraz Sympozjum Filozoficznego Uniwersytetu Zielonogórskiego] (Język konferencji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 08-10.05.2019, Miejsce: Zielona Góra - Karłów, Jednostka organizująca: Instytut Filozofii
  Kontakt: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, E-mail: r.sapenko@ifil.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: https://eurowarconference.org/
  Współorganizator: International Society of Philosophy and Cosmology
 3. Konferencja krajowa Polityka a sztuka. Instytucje - twórcy - działania (Język konferencji: polski)
  Termin: 28-29.03.2019, Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ, E-mail: l.mlynczyk@ip.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ip.uz.zgora.pl
 4. Konferencja międynarodowa Nie tylko siedem wieków Sulechowa. 300 lata Fundacji rodziny Steinbartów (Język konferencji: polski, niemiecki)
  Termin: 13-14.05.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski; Sulechów, Jednostka organizująca: Instytut Historii
  Kontakt: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, E-mail: B.Burda@ih.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ih.uz.zgora.pl
 5. Konferencja krajowa Kryminalne światy przeszłości (Język konferencji: polski)
  Termin: 23-24.10.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Germańskiej
  Kontakt: dr Wolfgang Brylla, E-mail: w.brylla@ifg.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ifp.uz.zgora.pl; http://www.ig.uz.zgora.pl
 6. Konferencja krajowa Dni Języków Obcych 6: Humor, żart, komizm (Język konferencji: polski, francuski, włoski, hiszpański, angielski, niemiecki, rosyjski)
  Termin: 03-05.12.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Neophilologicum, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Małgorzata Karczewska, E-mail: M.Karczewska@in.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Insytut Filologii Germańskiej
 7. Konferencja krajowa Dydaktyka specjalistyczna języka francuskiego (Język konferencji: francuski, polski)
  Termin: 28.11.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Neophilologicum, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Elzbieta Jastrzębska, E-mail: ejastrzebska@yahoo.fr
 8. Konferencja krajowa Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, frazeologia, teksty. Konferencja z cyklu Język - obyczaj - wspólnota (Język konferencji: polski)
  Termin: 18-19.05.2020, Miejsce: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolicznego. Kalsk, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ, E-mail: m.hawrysz@kkjs.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Uniwersytet Łódzki

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Konferencja krajowa XIII Konferencja Naukowa SYSTEMY POMIAROWE W BADANIACH NAUKOWYCH I W PRZEMYŚLE - SP'2020 (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 14-17.06.2020, Miejsce: Łagów, Jednostka organizująca: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
  Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, E-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.sp2020.imei.uz.zgora.pl
 2. Konferencja krajowa 21st Polish Conference on Biocybernetic and Biomedical Engineering (PCBBE) (Język konferencji: angielski)
  Termin: 25-27.09.2019, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Sterowania i Systemów Infomratycznych
  Kontakt: dr inż. Marek Kowal, E-mail: M.Kowal@issi.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.pcbbe.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Konferencja międzynarodowa 57th International Symposium on Funcional Equations (Język konferencji: angielski)
  Termin: 02-09.06.2019, Miejsce: Jastarnia, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: prof. dr hab. Witold Jarczyk, E-mail: w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.isfe.up.krakow.pl/57
 2. Konferencja międzynarodowa The 18th Workshop on Graph Theory - Colourings, Independence and Domination CID 2019 (Język konferencji: angielski)
  Termin: 15-20.09.2019, Miejsce: Piechowice, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ, E-mail: E.Sidorowicz@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.cid.uz.zgora.pl/2019

Wydział Mechaniczny

 1. Konferencja międzynarodowa V Kongres Profesjologiczny PROFERG: Profesjologia i Ergonomia w kontekście Nauk o Pracy (Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 10-11.06.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, E-mail: b.pietrulewicz@iibnp.uz.zgora.pl
 2. Konferencja międzynarodowa XI Międzynarodowa Konferencja Studentów "Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice" KTEiE-2019 (Język konferencji: polski, rosyjski, angielski)
  Termin: 09-11.09.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Mechaniczny
  Kontakt: dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ, E-mail: m.jenek@ibem.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wm.uz.zgora.pl

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Konferencja krajowa "SZKOŁA I NAUCZYCIEL" OSIĄGNIĘCIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY (Język konferencji: polski)
  Termin: 27-28.05.2019, Miejsce: Łagów Lubuski, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, E-mail: i.nowosad@ipp.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 2. Konferencja krajowa Więzienne Macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka? (Język konferencji: polski)
  Termin: 07.maj.19, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ, E-mail: btoron@wp.pl
 3. Konferencja międzynarodowa III Międzynarodowa Konferencja Naukowa PEDAGOGIKA DZIECKA, TRADYCJE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 18-19.11.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Jednostka organizująca: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  Kontakt: dr Iwona Kopaczyńska, E-mail: i.kopaczynska@wpps.uz.zgora.pl
 4. Konferencja międzynarodowa GOOD CONNECTIONS. FROM ISOLATION TO COOPERATION (Język konferencji: angielski)
  Termin: 26-27.09.2019, Miejsce: Praga, Czechy, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr Dorota Bazuń, E-mail: bazun@interia.pl
  Strona informacyjna: http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Uniwersytet Karola w Pradze

Wydział Prawa i Administracji

 1. Konferencja krajowa PROBLEMY DOWODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W TEORII I PRAKTYCE (Język konferencji: polski)
  Termin: 03-04.04.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Magdalena Skibińska, E-mail: mskibinska@uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Izba Adwokacka w Zielonej Górze
 2. Konferencja krajowa Nauka i nauczanie prawa w świetle ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i perspektywy (Język konferencji: polski)
  Termin: 05.-06.09.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, E-mail: t.stanislawski@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wpa.uz.zgora.pl
 3. Konferencja międzynarodowa Child in migration: status and idenity (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 28-30.05.2020, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Joanna Markiewicz-Stanny, E-mail: j.markiwicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii

 1. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 2. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 3. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 4. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
 5. (Język konferencji: )
  Termin: , Miejsce: , Jednostka organizująca:
  Kontakt:
^