Konferencje


Wydział Artystyczny

 1. Konferencja krajowa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jazz w kulturze polskiej" (Język konferencji: polski)
  Termin: 09-10.04.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Rektorat, Jednostka organizująca: Instytut Muzyki
  Kontakt: dr hab. Rafał Ciesielski, E-mail: r.ciesielski@imu.uz.zgora.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Konferencja międzynarodowa 57th International Symposium on Funcional Equations (Język konferencji: angielski)
  Termin: 02-09.06.2019, Miejsce: Jastarnia, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: prof. dr hab. Witold Jarczyk, E-mail: w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.isfe.up.krakow.pl/57

Wydział Mechaniczny

 1. Konferencja międzynarodowa V Kongres Profesjologiczny PROFERG: Profesjologia i Ergonomia w kontekście Nauk o Pracy (Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 10-11.06.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, E-mail: b.pietrulewicz@iibnp.uz.zgora.pl
 2. Konferencja międzynarodowa XI Międzynarodowa Konferencja Studentów "Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice" KTEiE-2019 (Język konferencji: polski, rosyjski, angielski)
  Termin: 09-11.09.2019, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Mechaniczny
  Kontakt: dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ, E-mail: m.jenek@ibem.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wm.uz.zgora.pl
^