Konferencje


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Konferencja krajowa IX Konferencja naukowo-techniczna. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych (Język konferencji: polski)
  Termin: 21-23.03.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr inż. Beata Nowogońska, E-mail: B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.renowacje.uz.zgora.pl/index.html

Wydział Humanistyczny

 1. Konferencja krajowa Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej (Język konferencji: polski)
  Termin: 17-18.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Dorota Kulczycka,prof. UZ, E-mail: d.kulczycka@ifp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ifp.uz.zgora.pl
 2. Konferencja krajowa Dyskursy w przeszłości. Dyskursy o przeszłości. V konferencja naulowa historyków języka polskiego z cyklu: Język-Obyczaj-Wspólnota (Język konferencji: polski)
  Termin: 21-23.05.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof.. UZ, E-mail: m.hawrysz@kkjs.uz.zgora.pl
 3. Konferencja krajowa Człowiek i natura w świecie frankofońskim (Język konferencji: francuski, polski)
  Termin: 20-22.03.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Elżbieta Jastrzębska, E-mail: ejastrzebska@yahoo.fr
  Strona informacyjna: http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/konferencje/_pl.html
 4. Konferencja krajowa Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 04-06.06.2018, Miejsce: Łagów, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr Piotr Pochyły, E-mail: Piotr_pochyly@yahoo.com
  Strona informacyjna: http://www.ip.uz.zgora.pl/
 5. Konferencja międzynarodowa Figury swojskości i obecności współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich (Język konferencji: polski, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 18-19.10.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr Katarzyna Grabias-Banaszewska, E-mail: slavpoplit@gmail.com
  Strona informacyjna: http://slavpoplit.strikingly.com/

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Konferencja krajowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP´2018 (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 10-13.06.2018, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Instytut Metrologii Elektroniki i Informatyki
  Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, E-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Konferencja międzynarodowa 57th International Symposium on Funcional Equations (Język konferencji: aggielski)
  Termin: 02-09.06.2019, Miejsce: Jastarnia, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: prof. dr hab. Witold Jarczyk, E-mail: w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.isfe.up.krakow.pl/57

Wydział Mechaniczny

 1. Konferencja międzynarodowa 35th International Colloquium on "Advenced Manufacturing and Repaier Technologies in Vehicle Industry" (Język konferencji: angielski)
  Termin: 23-25.05.2018, Miejsce: Łagów Lubuski, Jednostka organizująca: Wydział Mechaniczny
  Kontakt: dr inż. Remigiusz Romankiewicz, E-mail: r.romankiewicz@ibem.uz.zgora.pl

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Konferencja krajowa Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata (Język konferencji: polski)
  Termin: 26-27.02.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Psychologii
  Kontakt: dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ, E-mail: l.wojciechowska@wpps.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.psychologia.wpps.uz.zgora.pl

Wydział Prawa i Administracji

 1. Konferencja krajowa Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego (Język konferencji: polski)
  Termin: 19.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Joanna Markiewicz Stanny, E-mail: stanny@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
^