Konferencje


Wydział Artystyczny

 1. Konferencja krajowa Jazz w kulturze polskiej (Język konferencji: polski)
  Termin: 04-05.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Muzyki
  Kontakt: dr Rafał Ciesielski, E-mail: rciesielski@lbk.pl
  Strona informacyjna: http://www.imu.uz.zgora.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Konferencja krajowa XI Konferencja Naukowa. Konstrukcje Zespolone (Język konferencji: polski)
  Termin: 29-30.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński; dr inż. Paweł Błażejewski, E-mail: t.bilinski@ib.uz.zgora.pl P.Blazejewski@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Komisja Nauki Oddziału PZITB; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; Związek Mostowców RP; Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN;
 2. Konferencja międzynarodowa Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (Język konferencji: angielski, polski)
  Termin: 12-14.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Środowiska
  Kontakt: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, E-mail: u.koladziejczyk@iis.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://iks.uz.zgora.pl/
 3. Konferencja krajowa IV Konferencja. Praktyczne Zagadnienia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Język konferencji: polski)
  Termin: 09.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr inż. Józef Włosek, E-mail: josef@wlosek.com
  Współorganizator: Uniwersytet Bauhaus Weimar
 4. Konferencja krajowa IX Konferencja naukowo-techniczna. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych (Język konferencji: polski)
  Termin: 21-23.03.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: dr inż. Beata Nowogońska, E-mail: B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: www.renowacje.uz.zgora.pl

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Konferencja międzynarodowa 25 lat badań i dydaktyki controllingu w Zielonej Górze (Język konferencji: niemiecki, polski)
  Termin: 19.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Kontakt: dr inż. Paweł Kużdowicz, E-mail: p.kuzdowicz@wez.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://controlling.uz.zgora.pl/
 2. Konferencja krajowa XI Edycja Szkoły Letniej Innowacji SOOIPP (Język konferencji: polski)
  Termin: 05-07.09.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Kontakt: dr Jadwiga Gorączkowska; dr Marek Tomaszewski, E-mail: j.goraczkowska@wez.uz.zgora.pl m.tomaszewski@wez.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.sooipp.org.pl
  Współorganizator: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Konferencja krajowa 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (Język konferencji: angielski, polski)
  Termin: 11-14.09.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Astronomii im. prof. Janusz Gila
  Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, E-mail: a.maciejewski@ia.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.pta.edu.pl/
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 2. Konferencja międzynarodowa Workshop on Current Problems in Physics - 2017 (Język konferencji: angielski)
  Termin: 16-19.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Fizyki
  Kontakt: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ; tel.: 68 328 2914, E-mail: m.przybylska@if.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.if.uz.zgora.pl~wcpp/wcpp17/

Wydział Humanistyczny

 1. Konferencja krajowa Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II (cz. 2) (Język konferencji: polski)
  Termin: 03-04.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Anastazja Seul, E-mail: a.seul@wp.pl
  Strona informacyjna: http://ifp.uz.zgora.pl
 2. Konferencja międzynarodowa ?Adonde vas Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku (Język konferencji: polski, angielski, hiszpański)
  Termin: 25-26.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr Łukasz Młyńczyk, E-mail: l.mlynczyk@ip.uz.zgora.pl
 3. Konferencja krajowa Wartości językowe i kulturowe obecna w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 (Język konferencji: polski)
  Termin: 25-26.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr Joanna Gorzelana, E-mail: J.Gorzelana@ifp.uz.zgora.pl@wp.pl
  Strona informacyjna: http://ifp.uz.zgora.pl
 4. Konferencja krajowa Przestrzenie Frankofonii: Język, kultura, praca (Język konferencji: francuski, polski)
  Termin: 28-30.03.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Elżbieta Jastrzębska, E-mail: ejastrzebska@yahoo.fr
  Strona informacyjna: http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/konferencje/_pl.html
 5. Konferencja międzynarodowa CAA Polska 2017 - Archaeology from High Perspective (Język konferencji: polski)
  Termin: 31.05-02.06.2017, Miejsce: Karpacz, Jednostka organizująca: Instytut Historii
  Kontakt: dr hab. Bogdan Bobowski, prof. UZ, E-mail: bobowski@op.pl
  Strona informacyjna: http://www.pl.caa-international.org/
  Współorganizator: UMK w Toruniu, Instytut Archeologii
 6. Konferencja międzynarodowa Reformation - zwischen Gowinn und Verlust Reformacja - spór o dziedzictwo (Język konferencji: niemiecki, polski)
  Termin: 13-15.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Germańskiej
  Kontakt: dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ, E-mail: c.lipinski@ifg.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ifg.uz.zgora.pl/index.php/dzialalnosc/konferencje/792-konferencja-reformation-zwischen-gewinn-und-verlust-reformacja-spor-o-dziedzictwo
  Współorganizator: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7. Konferencja krajowa Estetyka językowa w komunikowaniu (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 08-09.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Zakład Komunikacji Językowej
  Kontakt: dr Monika Kaczor, E-mail: monikkaczor@poczta.pl
  Strona informacyjna: http://www.ifp.uz.zgora.pl
 8. Konferencja krajowa Rerum gestarum monumentis et memoriate. Tytus Liwiusz i jego dzieło w 2000 rocznicę śmierci. (Język konferencji: polski)
  Termin: 23.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Historii
  Kontakt: dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ, E-mail: a.gillimeister@ih.uz.zgora.pl
 9. Konferencja krajowa Niemcy po wyborach. Bilans zysków i strat (Język konferencji: polski, niemiecki, angielski)
  Termin: 16-17.11.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr Aleksandra Kruk, E-mail: aleksandra.kruk@wp.pl
 10. Konferencja krajowa Człowiek - Język - Poznanie (Język konferencji: polski)
  Termin: 07-08.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Germańskiej
  Kontakt: dr Piotr Krycki, E-mail: P.Krycki@ifg.uz.zgora.pl
 11. Konferencja międzynarodowa Literatury, języki i kultury wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Język konferencji: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński)
  Termin: 22-23.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr Aleksandra Urban-Podolan, E-mail: olaup@wp.pl
 12. Konferencja krajowa Religijne uwarunkowania polityki/polityczne uwarunkowania religii (Język konferencji: polski)
  Termin: 01-03.06.2017, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr hab. Łukasz Młyńczyk, E-mail: lookasm@poczta.onet.pl
 13. Konferencja międzynarodowa Recepcja antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze europejskiej do końca XX w. Stan i perspektywy badań. (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 13-15.09.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Historii, Instytut Filozofii
  Kontakt: dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ; dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ , E-mail: a.gillimeister@ih.uz.zgora.pl t.mroz@ifil.wz.zgora.pl
 14. Konferencja krajowa Dni Języków Obcych IV: Język jako przestrzeń kultury (Język konferencji: polski, francuski, włoski, hiszpański, angielski, niemiecki, rosyjski)
  Termin: 28-30.11.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej
  Kontakt: dr Małgorzata Karczewska, E-mail: m.karczewska@in.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.uz.zgora.pl/pl/nauka/konferencje_pl.html
  Współorganizator: Koło Miłośników Literatury Anglojęzycznej, Koło Naukowe Germanica; Koło Naukowe Języka i Kultury Włoskiej, Koło Naukowe Rusycystów
 15. Konferencja krajowa Wino w literaturze i kulturze (Język konferencji: polski)
  Termin: 12-13.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców
  Kontakt: mgr Katarzyna Meller, E-mail: kasiameller0@gmail.com
  Strona informacyjna: http://www.literatura-lubuska.pl
  Współorganizator: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA
 16. Konferencja międzynarodowa Europa Środkowo-Wschodnia: ideologia,historia a społeczeństwo (Język konferencji: polski, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 24-26.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Karłów, Jednostka organizująca: Instytut Filozofii
  Kontakt: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, E-mail: r.sapenko@ifil.uz.zgora.pl
 17. Konferencja międzynarodowa Change and development in tke L2 classroom (Język konferencji: angielski)
  Termin: 13.11.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii
  Kontakt: dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
  Strona informacyjna: http://sites.google.com/view/changeinl2conference/home
 18. Konferencja krajowa Dzieje, ewolucja i znaczenie emigracji zarobkowej z Polski do Francji od 1919 roku do współczesności (Język konferencji: polski, francuski)
  Termin: 24.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, E-mail: w.hladkiewicz@vp.pl
 19. Konferencja krajowa Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej (Język konferencji: polski)
  Termin: 17-18.04.2018, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr ha. Dorota Kulczycka,prof. UZ, E-mail: d.kulczycka@ifp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.ifp.uz.zgora.pl

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Konferencja krajowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP´2018 (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 10-13.06.2018, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Instytut Metrologii Elektroniki i Informatyki
  Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, E-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.sp2018.imei.uz.zgora.pl
 2. Konferencja międzynarodowa International Workshop on Design and Analysis of Embedded Systems, DAES 2017 (Język konferencji: angielski)
  Termin: 29.05-04.06.2017, Miejsce: Wilga, Jednostka organizująca: Instytut Metrologii Elektroniki i Informatyki
  Kontakt: dr inż. Michał Doligalski, E-mail: m.doligalski@imei.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www deas.imei.uz.zgora.pl; http://www deas.iie.uz.zgora.pl;

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Konferencja międzynarodowa The 17th Workshop on Graph Theory - Colourings, Independence and Domination CID 2017 (Język konferencji: angielski)
  Termin: 17-22.09.2017, Miejsce: Piechowice, Jednostka organizująca: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Kontakt: dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ, tel.: 68 328 2835;, E-mail: E.Sidorowicz@wmie.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.cid.uz.zgora.pl/2017/

Wydział Mechaniczny

 1. Konferencja międzynarodowa IV Kongres Profesjologiczny PROFERG: Profesjologia i Ergonomia w Kontekście Nauk o Pracy (Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 19-22.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, E-mail: B.Pietrulewicz@iibnp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.iibnp.uz.zgora.pl/konferencje/
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP); Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (PTE ZG)
 2. Konferencja lokalna Gospodarka Lubuska w XXI wieku (Język konferencji: polski)
  Termin: 27.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Kontakt: dr inż. Waldemar Woźniak, E-mail: w.wozniak@iizp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.konferencje.iizp.uz.zgora.pl
 3. Konferencja międzynarodowa II International Conference MTPE'2017. Methods and Tools in Production Engineering (Język konferencji: angielski, polski)
  Termin: 11-12.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Kontakt: prof. dr hab. inż. Taras Nahirny, E-mail: t.nahirny@iizp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http:/www.konferencje.iizp.uz.zgora.pl/mtpe
 4. Konferencja międzynarodowa IX Międzynarodowa Konferencja Studentów Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice - KTEiE-2017 (Język konferencji: polski, rosyjski, angielski)
  Termin: 05-06.09.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budowy I Eksploatacji Maszyn
  Kontakt: dr inż. Mariusz Jenek; tel. 68 328 23 36, E-mail: m.jenek@ibem.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wm.uz.zgora.pl
 5. Konferencja krajowa 33. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (Język konferencji: polski)
  Termin: 28-30.06.2017 (ODWOŁANA), Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Mechaniczny
  Kontakt: dr hab. Sławomir Kłos, prof. UZ, E-mail: s.klos@iizp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http:/www.kolegiumdziekanow.biaman.pl/
 6. Konferencja międzynarodowa VIII Sympozjum polsko-ukraińskie (Język konferencji: polski, rosyjski)
  Termin: 21.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr Aneta Klementowska, E-mail: A.Klementowska@iibnp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.iibnp.uz.zgora.pl/

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Konferencja krajowa XXI Konferencja dydaktyków i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych "Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt?" (Język konferencji: polski)
  Termin: 19-21.09.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Nauk Biologicznych
  Kontakt: mgr Sebastian Pilichowski, E-mail: s.pilichowski@wnb.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wnb.uz.zgora.pl/konferencja
  Współorganizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 2. Konferencja międzynarodowa XII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe "Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska" - interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 22-24.11.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Nauk Biologicznych
  Kontakt: mgr Magdalena Wieczorek, E-mail: rosli@wp.pl
  Strona informacyjna: http://bioconference.wnb.uz.zgora.pl
 3. Konferencja międzynarodowa European forest fringe and tall-herb plant communities: syntaxonomy and ecology (Język konferencji: angielski, polski)
  Termin: 23-24.11.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Katedra Botaniki i Ekologii
  Kontakt: dr Dymytro Iakushenko, E-mail: d.iakushenko@wnb.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.marginsconfzg2017.pl

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Konferencja krajowa Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki (Język konferencji: polski)
  Termin: 01.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
  Kontakt: dr hab. Grażyna Gajewska, prof.. UZ, E-mail: G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl/
 2. Konferencja krajowa Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania (Język konferencji: polski)
  Termin: 28.03.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania,prof. UZ
 3. Konferencja krajowa Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła. (Rola, funkcje, zadania dawniej i dziś) (Język konferencji: polski)
  Termin: 05.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Zakład Pedagogiki Szkolnej
  Kontakt: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ, E-mail: e.kobylecka@ipp.uz.zgora.pl
 4. Konferencja krajowa Media - Edukacja - Komunikacja społeczna (Język konferencji: polski)
  Termin: 05-06.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Kontakt: dr Ewa Nowicka, E-mail: E.Nowicka@kmti.uz.zgora.pl
 5. Konferencja międzynarodowa Good Connections. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 16-17.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr Jarosław Wagner
  Strona informacyjna: http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl
 6. Konferencja krajowa Interdyscyplinarna Doktorancka Konferencja Naukowa "Pomiędzy Zdrowiem a Chorobą" (Język konferencji: polski)
  Termin: 23-24.03.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Zakład Metodologii Badań Społecznych
  Kontakt: mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, E-mail: k.walentynowicz-moryl@gmail.com
  Strona informacyjna: http:/www.zmbs.wpps.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Doktoranckie Koło Naukowe Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny; Instytut Socjologii UZ
 7. Konferencja krajowa XI Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów pt.: Rozdroża edukacji medialnej (Język konferencji: polski)
  Termin: 24-25.03.2017, Miejsce: Karów, Jednostka organizująca: Koło Naukowe Katedry Mediów i Technologii Informacyjnej UZ Info-Arche
  Kontakt: mgr Krzysztof Stanikowski, E-mail: uzstudenci@gmail.com
 8. Konferencja krajowa Życie jako projekt. Rola młodzieży we współczesnym świecie (Język konferencji: polski)
  Termin: 03-05.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Socjologii
  Kontakt: dr Dorota Szaban, E-mail: d.szaban@is.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.is.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA
 9. Konferencja krajowa I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne dyskursy edukacyjne. Wiedza wspólna w edukacji. (Język konferencji: polski)
  Termin: 06.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
  Kontakt: dr Anita Famuła-Jurczak, E-mail: afamula.jurczak@gmail.com
 10. Konferencja krajowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesne dyskursy edukacyjne. Dyskursy zmiany (Język konferencji: polski)
  Termin: 07.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
  Kontakt: dr Ewa Kowalska, E-mail: e.kowalska@ipp.uz.zgora.pl
 11. Konferencja międzynarodowa V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Wczesne wspomaganie rozwoju - perspektywa interdyscyplinarna (Język konferencji: polski, czeski)
  Termin: 10.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Logopedii
  Kontakt: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ, E-mail: e.skorek@wpps.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/wczesne/
  Współorganizator: Miasto Zielona Góra
 12. Konferencja międzynarodowa Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie (Język konferencji: polski, niemiecki, angielski)
  Termin: 16.05.2017, Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Logopedii
  Kontakt: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
 13. Konferencja krajowa Edukacja domowa - refleksje historyczno-pedagogiczne (Język konferencji: polski)
  Termin: 10.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
  Kontakt: dr Katarzyna Kochan
 14. Konferencja międzynarodowa Międzynarodowa naukowa konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin docenta Josefa Liszki (Język konferencji: czeski, słowacki, polski)
  Termin: 26-27.05.2017, Miejsce: Koszyce, Słowacja, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ, E-mail: e.skorek@wpps.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Logopetko s.r.o. Słowacja;
 15. Konferencja międzynarodowa International Conference „Dream Makers” (Język konferencji: angielski, hiszpański, portugalski)
  Termin: 26-27.05.2017, Miejsce: Funchal, Portugalia, Jednostka organizująca: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kontakt: dr Marzanna Farnicka, E-mail: m.farnicka@wpps.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Interfario de Rochihna
 16. Konferencja krajowa X Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym (Język konferencji: polski)
  Termin: 08.07.2017, Miejsce: Lubniewice, Jednostka organizująca: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Kontakt: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, E-mail: z.izdebski@ips.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 17. Konferencja krajowa Transgraniczność w perspektywie socjologicznej X. Europa - podzielona wspólnota? (Język konferencji: polski)
  Termin: 20-22.09.2017, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Instytut Socjologii
  Kontakt: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, E-mail: M.Zielinska@is.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: www.is.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA

Wydział Prawa i Administracji

 1. Konferencja krajowa VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa. Granice prawa, granice w prawie (Język konferencji: polski)
  Termin: 03-05.09.2017, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Maciej Kłodawski, E-mail: zjazdmlodych@wpa.uz.zgora.pl m.klodawski@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.zjazdmlodych.wpa.uz.zgora.pl/
 2. Konferencja krajowa Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym (Język konferencji: polski)
  Termin: 06.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Joanna Markiewicz-Stanny, E-mail: j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http:/www.wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
 3. Konferencja krajowa Wyzwania rozwoju miast - łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski (Język konferencji: polski)
  Termin: 17.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Agnieszka Opalińska, E-mail: a.opalinska@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://ptezg.pl/pl/konferencje
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
 4. Konferencja krajowa XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Wyznaniowe Prawo Formalne (Język konferencji: polski)
  Termin: 08-09.05.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, E-mail: t.stanislawski@ wpa.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Fundacja Paradyż, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
 5. Konferencja międzynarodowa II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów - Aktualne problemy prawa konstytucyjnego (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 16-17.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Nina Leśniak-Niedbalec, E-mail: nlesniak@wpa.uz.zgora.pl
^