Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 na projekty badawcze w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i niemieckie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • polskie zespoły naukowe, które wspólnie z niemieckimi zespołami naukowymi wystąpią
  z wnioskiem o finansowanie projektu z dyscyplin z obrębu nauk o życiu
 • wnioskodawcami ze strony polskiej – jednostki naukowe, konsorcja naukowe

 Czas realizacji projektu:

może wynosić 24 lub 36 miesięcy,

Wysokość finansowania:

polskiej części projektu badawczego nie mniejsza niż 150 tys. zł.

Budżet konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 to 30 mln zł.

 Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych
  i technicznych,
 • okres realizacji 24, 36 m-cy,
 • nie mniej niż 150 tys. zł. na realizację polskiej części projektu badawczego,
 • kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala82_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna zostać przesłana do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala82_2018-zal3.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu, znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu mgr Agata Nolka-Metrykowska, email: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl tel. 789441621 Rektorat UZ I piętro pok 107.