Konkurs OPUS 16

Konkurs OPUS 16 na projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji projektów.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • osoby indywidualne lub zespoły badawcze (status wnioskodawcy – jednostka naukowa),
 • przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej.

 Czas realizacji projektu:

może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,

Wysokość finansowania:

Brak maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu OPUS 16 to 350 mln zł.

 Uwaga: W projektach OPUS może być zaplanowany zakup aparatury naukowo – badawczej (w tym: urządzenia i oprogramowanie), a ich zakup nie może przekraczać :

 • 500 tys. zł w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz dla grupy nauk
  o życiu (NZ),
 • 150 tys. zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
 • okres realizacji 12, 24, 36 m-cy,
 • kierownik projektu jest zobowiązany do wskazania od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych w okresie ostatnich 5 (NZ i ST) lub 10 lat (HS), spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala77_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna zostać przesłana do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala77_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu dr Anna Skrzypczak, tel: (68) 3283294, e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.