Konkurs PRELUDIUM 16

Konkurs PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:
osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na dzień 17.12.2018r.
– zespół badawczy, którego liczba nie przekracza trzech wykonawców, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Czas realizacji projektu:
Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania: jest zależna od długości realizacji projektu i wynosi:
– 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy,
– 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce,
– 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-ce.
Budżet konkursu PRELUDIUM 16 to 40 mln zł.

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy
  o zasadach finansowania nauki,
 • okres realizacji 12, 24, 36 m-cy, wysokość dofinansowania od 70-210 tys, zł
 • max 3 członków zespołu,
 • opiekun naukowy nie będzie beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na

realizację projektu badawczego,

 • aparatura naukowo-badawcza nie będzie przekraczać wartości 30% wysokości

wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala78_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala78_2018.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

Kryteria oceny wniosku:
osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107