Konkurs PRELUDIUM 17

Konkurs PRELUDIUM 17 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 czerwca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:

osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na dzień 17.06.2019 r.

– poprzez zespół badawczy, którego liczba nie przekracza trzech wykonawców, a osoba posiadająca stopień naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania: jest zależna od długości realizacji projektu i wynosi:

– 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy,

– 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce,

– 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-cy.

Warunki przystąpienia:

– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy

  o zasadach finansowania nauki,

– max 3 członków zespołu,

– opiekun naukowy nie będzie beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na

  realizację projektu badawczego,

– aparatura naukowo-badawcza nie będzie przekraczać wartości 30% wysokości

  wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego

Jak aplikować:

  1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

  • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala29_2019.pdf

  • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

  • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.