Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  w 2017 r. będzie prowadziła piętnaście programów skierowanych do naukowców będących na różnych etapach kariery naukowej.

Aktualnie otwarte programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

oraz w wydanej przez FNP broszurze  http://www.fnp.org.pl/assets/FNP_broszura_programowa_2017-www.pdf

Do 15 marca br. można składać wnioski w ramach programów:

FIRST REAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

POWROTYfinansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

HOMINGfinansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.