Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Nauki informuje, o otwartych konkursach przez Narodowe Centrum Nauki, a mianowicie:

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski należy składać w Biurze Programów i Projektów konkursowych w terminie do 1 września 2017 r.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ i http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/

(Dane UZ niezbędne do kompletnego wypełniania wniosków o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

  1. W Dziale Nauki należy złożyć:
    • 1 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze . Wniosek musi być podpisany przez kierownika projektu i  Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt,
    • 2 egz. oświadczenia o pomocy publicznej państwa wraz z instrukcją i kwestionariuszem (1 ezg. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt.

Wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej państwa, po podpisaniu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zostanie zeskanowane i przesłane do kierownika projektu.

    • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
    • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
  1. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie wniosku  elektronicznie w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru.