Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Nauki informuje, że w dniu 3 listopada br. w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2.

 • OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie posiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND,
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Gorgi Melikidze (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
 2. Po podpisaniu dokumentów, Dział Nauki wysyła drogą pocztową do Narodowego Centrum Nauki.
 3. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
 4. Terminy składania:
  • wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do 5 grudnia 2016 r.
  • termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.
 1. Instrukcje przygotowania wniosków
 2. Oświadczenie wewnętrzne
 3. Archiwum komunikatów