Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Nauki informuje, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków  w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. tj. OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Wnioski należy wysyłać wyłącznie elektronicznie.

Zgodnie z informacją NCN wygenerowanie potwierdzeń złożenia wniosku oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 13 –  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie posiadające stopnia naukowego doktora,

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/

Na stronie internetowej Działu Nauki w zakładce „Komunikaty” znajdują się informacje ogólne o Uniwersytecie Zielonogórskim niezbędne do przygotowania wniosku o projekt badawczy.

(Dane UZ niezbędne do kompletnego wypełniania wniosków o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki)

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 1 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze . Wniosek musi być podpisany przez kierownika projektu i  Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt,
  • 2 egz. oświadczenia o pomocy publicznej państwa wraz z instrukcją i kwestionariuszem (1 ezg. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt.

Wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej państwa, po podpisaniu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zostanie zeskanowane i przesłane do kierownika projektu.

  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
 1. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie wniosku elektronicznie w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru.
 1. Terminy składania:
  • wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do 12 czerwca 2017 r.
  • termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 22 czerwca 2017 r. r.
 1. Oświadczenie wewnętrzne
 2. Archiwum komunikatów