Nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy program pod nazwą „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Podstawowe informacje dotyczące programu :

  • Projekty realizowane będą w okresie od stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
  • Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt.
  • Dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.
  • Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł.
  • Wysokość finansowania pojedynczego projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.
  • W ramach budżetu projektu mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10 % wydatków poniesionych na realizację projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Terminy składania :

  • wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egz. (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107, 1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt), najpóźniej do 22 listopada 2016 r.
  • termin składania wniosków do MNiSW to 30 listopada 2016 r.