Konferencje


Wydział Artystyczny

 1. Konferencja krajowa Jazz w kulturze polskiej (Język konferencji: polski)
  Termin: 04-05.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Muzyki
  Kontakt: dr Rafał Ciesielski, E-mail: rciesielski@lbk.pl
  Strona informacyjna: http://www.imu.uz.zgora.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Konferencja krajowa XI Konferencja Naukowa. Konstrukcje Zespolone (Język konferencji: polski)
  Termin: 29-30.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Budownictwa
  Kontakt: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński; dr inż. Paweł Błażejewski, E-mail: t.bilinski@ib.uz.zgora.pl P.Blazejewski@ib.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl
  Współorganizator: Komisja Nauki Oddziału PZITB; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; Zwiazek Mostowców RP; Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN;

Wydział Humanistyczny

 1. Konferencja krajowa Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II (cz. 2) (Język konferencji: polski)
  Termin: 03-04.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej
  Kontakt: dr hab. Anastazja Seul, E-mail: a.seul@wp.pl
  Strona informacyjna: http://ifp.uz.zgora.pl
 2. Konferencja międzynarodowa ?Adonde vas Espa?a? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku (Język konferencji: polski, angielski, hiszpański)
  Termin: 25-26.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Politologii
  Kontakt: dr Łukasz Młyńczyk, E-mail: l.mlynczyk@ip.uz.zgora.pl

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Konferencja krajowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP´2018 (Język konferencji: polski, angielski)
  Termin: 10-13.06.2018, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Instytut Metrologii Elektroniki i Informatyki
  Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, E-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.sp2018.imei.uz.zgora.pl

Wydział Mechaniczny

 1. Konferencja międzynarodowa IV Kongres Profesjologiczny PROFERG: Profesjologia i Ergonomia w kontekście Nauk o Pracy (Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)
  Termin: 19-22.06.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  Kontakt: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, E-mail: B.Pietrulewicz@iibnp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.iibnp.uz.zgora.pl/konferencje/
  Współorganizator: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP); Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (PTE ZG)
 2. Konferencja lokalna Gospodarka Lubuska w XXI wieku (Język konferencji: polski)
  Termin: 20.10.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Kontakt: dr inż. Waldemar Woźniak, E-mail: w.wozniak@iizp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.konferencje.iizp.uz.zgora.pl

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Konferencja krajowa XXI Konferencja dydaktyów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych "Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt?" (Język konferencji: polski)
  Termin: 19-21.09.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Wydział Nauk Biologicznych
  Kontakt: mgr Sebastoan Pilichowski, E-mail: s.pilichowski@wnb.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.wnb.uz.zgora.pl/konferencja
  Współorganizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Konferencja krajowa Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki (Język konferencji: polski)
  Termin: 01.04.2017, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
  Kontakt: dr hab. Grażyna Gajewska, prof.. UZ, E-mail: G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl/

Wydział Prawa i Administracji

 1. Konferencja krajowa VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa "Granice prawa, granice w prawie" (Język konferencji: polski)
  Termin: 03-05.09.2017, Miejsce: Łagów , Jednostka organizująca: Wydział Prawa i Administracji
  Kontakt: dr Maciej Kłodawski, E-mail: zjazdmlodych@wpa.uz.zgora.pl m.klodawski@wpa.uz.zgora.pl
  Strona informacyjna: http://www.zjazdmlodych.wpa.uz.zgora.pl/
^