Projekty badawcze na rok 2008

Projekty własne* Projekty promotorskie* Projekty habilitacyjne* Projekty rozwojowe* Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2007 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.05.2007 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2007 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2008 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2008 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2009

* na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty własne

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości o trasmitancji napięciowej typu buck-boost

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.03.2007 – data zakończenia: 21.09.2009
  Fundusze: 288 000 zł
 1. Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w planowaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem sieci sensorycznych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 17.10.2007 – data zakończenia: 16.10.2010
  Fundusze: 317 300 zł
 1. Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 09.10.2007 – data zakończenia: 07.10.2010
  Fundusze: 352 800 zł
 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 03.09.2008 – data zakończenia: 29.03.2011
  Fundusze: 396 000 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka., Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.05.2009
  Fundusze: 190 000 zł
 1. Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności

  Kierownik tematu: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.03.2008 – data zakończenia: 11.03.2010
  Fundusze: 31 720 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Precesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim po akcesji Polski do Unii Europejskiej

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 05.12.2005 – data zakończenia: 04.04.2008
  Fundusze: 90 000 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Teoria równowagi w grach stochastycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.06.2006 – data zakończenia: 12.06.2009
  Fundusze: 135 000 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Radiowe i rentgenowskie promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.10.2007 – data zakończenia: 21.10.2010
  Fundusze: 345 800 zł
 1. Gwiazdy neutronowe jako źródło fal grawitacyjnych

  Kierownik tematu: dr Dorota Rosińska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 26.06.2006 – data zakończenia: 25.06.2009
  Fundusze: 294 800 zł
 1. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 11.10.2007 – data zakończenia: 10.10.2010
  Fundusze: 222 950 zł
 1. Spektakularne własności promieniowania radiowego pulsarów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.03.2008 – data zakończenia: 11.03.2011
  Fundusze: 364 300 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Otrzymywanie i charakterystyka samoregulujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.04.2009
  Fundusze: 360 000 zł

Projekty promotorskie

Wydział Humanistyczny

 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne.

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ (doktorant: mgr Tomasz Kałuski), Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.11.2008
  Fundusze: 43 800 zł
 1. Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Czesław Osękowski (doktorant: mgr Janina Wallis), Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.05.2007 – data zakończenia: 13.05.2008
  Fundusze: 24 840 zł
 1. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (doktorant: mgr Mariusz Sagan), Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.03.2008 – data zakończenia: 11.03.2010
  Fundusze: 32 120 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Algorytmy ewolucyjne z mutacją alfa-stabilną w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Przemysław Prętki), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.06.2006 – data zakończenia: 4.03.2008
  Fundusze: 40 320 zł
 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (doktorant: mgr inż. Maciej Hrebień ), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.05.2008 – data zakończenia: 31.10.2009
  Fundusze: 47 060 zł

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z defektem białka przenoszącego aniony pochodzących z terenów zachodniej Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski (doktorant: mgr inż. Elżbieta Heger), Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 10.05.2005 – data zakończenia: 9.05.2008
  Fundusze: 40 000 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Kinematyka wysokościowej sieci pomiarowo-kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuronowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ; (doktorant: mgr inż. Sławomir Gibowski , Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.08.2007 – data zakończenia: 28.02.2009
  Fundusze: 73 060 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil (doktorant: mgr Krzysztof Maciesiak), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2005 – data zakończenia: 02.02.2009
  Fundusze: 50 000 zł
 1. Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak (doktorant: mgr Krzysztof Krzeszowski), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 25.04.2007 – data zakończenia: 24.04.2010
  Fundusze: 66 000 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (doktorant: mgr inż. Tomasz Belica), Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.10.2007
  Fundusze: 19 680 zł
 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; (doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek), Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.09.2008 – data zakończenia: 30.09.2009
  Fundusze: 25 350 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Obraz szkoły z perspektywy uczniów gimnazjów tzw. „wirtualnych”

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Dudzikowa (doktorant: mgr Anita Famuła) , Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.12.2005 – data zakończenia: 7.02.2008
  Fundusze: 21 400 zł
 1. Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów

  Kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (doktorant: mgr Jarosław Wagner), Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 10.03.2008 – data zakończenia: 09.09.2009
  Fundusze: 28 002 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Rozgrywane kolorowanie grafów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Grytczuk; (doktorant: mgr Tomasz Bartnicki), Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.11.2007 – data zakończenia: 15.11.2009
  Fundusze: 43 600 zł

Projekty habilitacyjne

Wydział Humanistyczny

 1. Spór o podstawy teorii czynności mowy

  Kierownik tematu: dr Maciek Witek, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.11.2006 – data zakończenia: 29.09.2009
  Fundusze: 20 000 zł
 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.09.2008 – data zakończenia: 11.09.2010
  Fundusze: 38 500 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sztuczne sieci neuronowe w odpornych układach diagnostyki technicznej

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Patan, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.04.2007 – data zakończenia: 29.10.2008
  Fundusze: 72 000 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce

  Kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.11.2007 – data zakończenia: 11.11.2009
  Fundusze: 30 000 zł

Projekty rozwojowe

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Wiesaw Miczulski, prof. UZ, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.09.2006 – data zakończenia: 06.09.2008
  Fundusze: 516 100 zł
 1. Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi pastwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Kaczmarek, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 6.11.2007 – data zakończenia: 5.11.2009
  Fundusze: 504 400 zł
 1. Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DIASTER

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.10.2007 – data zakończenia: 17.09.2009
  Fundusze: 186 000 zł

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2007

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Zdrowie psychiczne: podejście systemowe (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ, Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w planowaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem sieci sensorycznych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Radiowe i rentgenowskie promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Nie-dipolowe pole magnetyczne nad czapą polarną gwiazdy neutronowej a fizyka promieniowania pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. George Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii

Wydział Humanistyczny

 1. Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Idea federacji w polskiej myśli politycznej w okupowanym kraju w latach 1939-1945 (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Dariusz Miszewski, Jednostka: Instytut Politologii
 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Strategie żerowania młodych bocianów białych Ciconia ciconia w okresie post-pisklęcym (własny)

  Kierownik tematu: mgr Marcin Bocheński, Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 1. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Barbara Walczak, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Kinematyka wysokościowej sieci pomiarowo-kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuronowych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Sławomir Gibowski , Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.07.2007 – data zakończenia: 31.12.2008
  Fundusze: 73 060 zł
 1. Nośność belek i słupów żelbetowych w stanie deformacji zakrytycznych. Badania doświadczalne, modele obliczeniowe, wytyczne propjektowania (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Jacek Korentz, Jednostka: Instytut Budownictwa

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Deterministyczne i stochastyczne równania z pamięcią (własny)

  Kierownik tematu: dr Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
 1. Rozgrywane kolorowanie grafów (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Grytczuk; Doktorant: mgr Tomasz Bartnicki, Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb

Wydział Mechaniczny

 1. Badania skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach MQCL (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein; Doktorant: mgr inż. Radosław Maruda, Jednostka: Instytut Budowy i Esploatacji Maszyn
 1. Edukacja ukierunkowana na bezpieczeństwo i kulturę pracy (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Marek Rybakowski, Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; Doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Praca zawodowa a sposoby spędzania czasu wolnego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ; Doktorant: mgr Magdalena Zdaniewicz, Jednostka: Instytut Pedagogiki Społecznej
 1. Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Konteksty. Ambiwalencje. Perspektywy (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
 1. Wczesne selekcje społeczno-szkolne. Studium porównawcze dwóch pierwszych klas (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Mirosława Nyczaj-Drąg, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.05.2007

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Modelowanie defektoskopii detali ze stopów aluminium (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Fizyki

Wydział Mechaniczny

 1. Określenie wpływu parametrów metalurgicznych i przeróbki plastycznej miedzi chromowo-cyrkonowej na własności prętów na elektrody do zgrzewania (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2007

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Wpływ sroki Pica pica na śmiertelność młodych mazurków Passer montanus w środowisku miejskim i niemiejskim (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ, Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Wpływ informacji zwrotnych na automatyzmy w zachowaniu (własny)

  Kierownik tematu: dr Marcin Florkowski, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
 1. Edukacja elementarna w Zielonej Górze – stan i perspektywy rozwoju (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
 1. Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ, Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Zmiany parametrów wytrzymałościowych gruntów w rejonie wyrobisk po podziemnej eksploatacji węgla brunatnego (własny)

  Kierownik tematu: dr Andrzej Kraiński, Jednostka: Instytut Budownictwa

Wydział Humanistyczny

 1. Filozofia społeczna i filozofia polityki w schematach pojęciowych (własny)

  Kierownik tematu: dr Roman Sapeńko, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Sergiusza Bułhakowa filozofia wszechjedności (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Szlacheckie wzorce osobowe w Polsce XVI i XVII wieku (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Historii
 1. Dzwony śląskie wielkopolskie, bnanderburskie i pomorskie w zbiorach Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze (własny)

  Kierownik tematu: dr Marceli Tureczek, Jednostka: Instytut Historii
 1. Idee romantyzmu w życiu społeczno-politycznym Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1830-1863 (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Nodzyński, Jednostka: Instytut Historii
 1. „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego. Studium historyczno-literackie i krytyczna edycja dzieła (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Koncepcja IV Rzeczypospolitej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Edward Macała, Jednostka: Instytut Politologii

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Nie-dipolowe pole magnetyczne nad czapą polarną gwiazdy neutronowej a fizyka promieniowania pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. George Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Spektakularne własności promieniowania radiowego pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Stochastyczne równania relaksacyjne (własny)

  Kierownik tematu: dr Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Proekologiczne zamówienia publiczne jako przykład „dobrych praktyk” w organizacji (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształtniki energoelektroniczne (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Robert Smoleński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Układ zasilania gwarantowanego na bazie napicia źródłowego synchronicznego (celowy)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: „Instytut Inżynierii Elektrycznej; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Metrol””

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2008

Wydział Humanistyczny

 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Język wykształconego agronoma doby początków rewolucji naukowo-technicznej (na podstawie rękopisów „Wykładów” Władysława Majewskiego) (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Marzanna Uździcka, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Iteracyjne aproksymacje punktów stałych operatorów rzutowych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
 1. Równania funkcyjne i ich operatory wraz z zastosowaniami w probabilistyce i ekonomii (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
 1. Modyfikacje metody von Neumanna rzutowania naprzemiennego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ; Doktorant: mgr Agnieszka Suchocka, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; Doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek , Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC) (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Sprzętowa akceleracja obliczeń sum korelacyjnych i ich zastosowanie w analizie sygnałów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu RR (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Zając, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; Doktorant: mgr inż. Maciej Hrebień, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Przewodnictwo cieplne gruntów w Polsce oraz jego zależność od wilgotności i gęstości objętościowej (własny)

  Kierownik tematu: dr Agnieszka Gontaszewska, Jednostka: Instytut Budownictwa
 1. Miejskie płyty drogowe – właściwości i potencjalne zagrożenia. Studium na przykładzie Zielonej Góry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Barbara Walczak , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2008

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Oczekiwania społeczne a zachowania zawodowe nauczycieli gimnazjum (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii
 1. Społeczna Mapa Miasta w perspektywie obszarów granicznych (własny)

  Kierownik tematu: dr Dorota Szaban, Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim, po akcesji Polki do Unii Europejskiej – kontynuacja (własny)

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski, Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Jarosław Antoni Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Iteracyjne aproksymacje punktów stałych operatorów nie oddalających (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
 1. Acykliczne kolorowanie grafów (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; Doktorant: mgr Anna Fiedorowicz, Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
 1. Modyfikacje metody von Neumanna rzutowania naprzemienneo (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ; Doktorant: mgr Agnieszka Suchocka, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Modelowanie neuro – rozmyte typu Takagi-Sugeno w sterowaniu tolerującym uszkodzenia (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marcin Witczak; Doktorant: mgr inż. Łukasz Dziekan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Sprzętowa akceleracja obliczeń sum korelacyjnych i ich zastosowanie w analizie sygnałów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu RR (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Piotr Zając , Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Mechaniczny

 1. Modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia preparatami eksploatacyjnymi (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Stanisław Laber, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 1. Poprawa skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach minimalnego przepływu środka chłodząco – smarującego (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein; Doktorant: mgr inż. Radosław Maruda, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Wydział Humanistyczny

 1. Filozofia wobec mediów – media w filozofii (własny)

  Kierownik tematu: dr Marcin Sieńko, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Rzeczywistość rosyjska a jednostka w twórczości Jurija Tynianowa (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. UZ; Doktorant: mgr Danuta Szybaj-Tarka, Jednostka: Instytut Neofilologii
 1. Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ; Doktorant: mgr Ilona Matejko, Jednostka: Instytut Historii

Wydział Artystyczny

 1. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Barbara Izabela Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2009

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Spektryna w funkcjonowaniu komórek T. Znaczenie w formowaniu synaps immunologicznych (własny)

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
 1. Wpływ środowiska bytowania na kształtowanie struktury genetycznej komensalnych Escherichia coli – wykorzystanie schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń (własny)

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Baldy – Chudzik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Style przywiązania a autoprezentacja kobiet i mężczyzn w sytuacji wzbudzonego motywu pozyskania partnera intymnego związku (własny)

  Kierownik tematu: mgr Anna Paluszak, Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
 1. Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Jarosław Antoni Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
 1. Nauczyciele 1945-2010 (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Robert Janusz Fudali, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii

Wydział Humanistyczny

 1. Echa tradycji romantycznej w twórczości Zbigniewa Herberta (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Małgorzata Mikołajczyk, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Pola aktywności kobiet Polek w Wielkim Księstwie Poznańskim. Działalność dobroczynno – społeczna, zawodowa i polityczna w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX (własny)

  Kierownik tematu: dr Grażyna Walentyna Wyder, Jednostka: Instytut Historii
 1. Badanie cech stylowych poezji religijnej oświecenia (własny)

  Kierownik tematu: dr Joanna Gorzelana, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Topos Ziemi Świętej w prozie polskiej pierwszej połowy XIX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Dorota Kuczycka, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Równania funkcyjne i ich zastosowania (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przesiębiorstwie (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wiesław Józef Danielak, Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Modelowanie behawioralne i weryfikacja formalna wbudowanych sterowników logicznych (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Marian Andrzej Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Zintegrowany system do projektowania, syntezy i formalnej weryfikacji rekonfigurowanych układów sterowania w strukturach SoPC (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Arkadiusz Feliks bukowiec, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształcania energii elektrycznej (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Robert Smoleński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Planowanie eksperymentów optymalnych w konfigurowaniu sieci sieci sensorycznych monitorujących procesy z czasoprzestrzenną dynamiką (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Maciej Grzegorz Patan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Artystyczny

 1. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Barbara Izabela Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
 1. „Kategoria „”słuchania muzyki”” w polskiej muśli muzycznej (habilitacyjny)”

  Kierownik tematu: dr Rafał Ciesielski, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Niedipolowe pole magnetyczne nad czapą polarną gwiazdy neutronowej a fizyka promieniowania pulsarów (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. George Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii

 

^