Projekty badawcze na rok 2010

Projekty własne* Projekty promotorskie* Projekty habilitacyjne* Projekty rozwojowe* Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2008 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2008 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2009 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2009 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2010 Projekty zgłoszone na konkurs 31.01.2010 Projekty zgłoszone na konkurs 31.07.2010

* na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty własne

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości o trasmitancji napięciowej typu buck-boost

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.03.2007 – data zakończenia: 21.09.2009
  Fundusze: 288 000 zł
 1. Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w planowaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem sieci sensorycznych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 17.10.2007 – data zakończenia: 16.10.2010
  Fundusze: 317 300 zł
 1. Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 09.10.2007 – data zakończenia: 07.10.2010
  Fundusze: 352 800 zł
 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.09.2008 – data zakończenia: 29.03.2011
  Fundusze: 396 000 zł
 1. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształcania energii elektrycznej

  Kierownik tematu: dr inż. Robert Smoleński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.08.2009 – data zakończenia: 29.02.2012
  Fundusze: 264 000 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka., Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.05.2009
  Fundusze: 190 000 zł
 1. Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności

  Kierownik tematu: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.03.2008 – data zakończenia: 11.03.2010
  Fundusze: 31 720 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Teoria równowagi w grach stochastycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.06.2006 – data zakończenia: 12.06.2009
  Fundusze: 135 000 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Radiowe i rentgenowskie promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.10.2007 – data zakończenia: 21.10.2010
  Fundusze: 345 800 zł
 1. Gwiazdy neutronowe jako źródło fal grawitacyjnych

  Kierownik tematu: dr Dorota Rosińska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 26.06.2006 – data zakończenia: 25.06.2009
  Fundusze: 294 800 zł
 1. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 11.10.2007 – data zakończenia: 10.10.2010
  Fundusze: 222 950 zł
 1. Spektakularne własności promieniowania radiowego pulsarów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.03.2008 – data zakończenia: 11.03.2011
  Fundusze: 364 300 zł
 1. Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródła promieniowania grawitacyjnego

  Kierownik tematu: dr hab.. Dorota Rosińska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 09.02.2010 – data zakończenia: 09.02.2013
  Fundusze: 369900

Wydział Mechaniczny

 1. Otrzymywanie i charakterystyka samoregulujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.04.2009
  Fundusze: 360 000 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Style przywiązania a autoprezentacja kobiet i mężczyzn w sytuacji wzbudzonego motywu pozyskania partnera intymnego związku

  Kierownik tematu: mgr Anna Paluszak, Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.10.2009 – data zakończenia: 21.04.2011
  Fundusze: 32 040 zł

Projekty promotorskie

Wydział Humanistyczny

 1. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (doktorant: mgr Mariusz Sagan), Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 05.05.2008 – data zakończenia: 30.04.2010
  Fundusze: 32 120 zł
 1. Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ; Doktorant: mgr Ilona Matejko, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.03.2009 – data zakończenia: 24.01.2011
  Fundusze: 43 800 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (doktorant: mgr inż. Maciej Hrebień ), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.04.2008 – data zakończenia: 31.10.2009
  Fundusze: 47 060 zł
 1. Modelowanie neuro – rozmyte typu Takagi-Sugeno w sterowaniu tolerującym uszkodzenia

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marcin Witczak; Doktorant: mgr inż. Łukasz Dziekan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.05.2009 – data zakończenia: 31.10.2010
  Fundusze: 43 440 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Kinematyka wysokościowej sieci pomiarowo-kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuronowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ; (doktorant: mgr inż. Sławomir Gibowski , Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.08.2007 – data zakończenia: 28.02.2009
  Fundusze: 73 060 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil (doktorant: mgr Krzysztof Maciesiak), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2005 – data zakończenia: 02.02.2009
  Fundusze: 50 000 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak (doktorant: mgr Krzysztof Krzeszowski), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 25.04.2007 – data zakończenia: 24.04.2010
  Fundusze: 66 000 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; (doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek), Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.09.2008 – data zakończenia: 30.09.2009
  Fundusze: 25 350 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów

  Kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (doktorant: mgr Jarosław Wagner), Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.06.2008 – data zakończenia: 09.09.2009
  Fundusze: 28 002 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Rozgrywane kolorowanie grafów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Grytczuk; (doktorant: mgr Tomasz Bartnicki), Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.11.2007 – data zakończenia: 15.11.2009
  Fundusze: 43 600 zł
 1. Acykliczne kolorowanie grafów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; (doktorant: mgr Anna Fiedorowicz), Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 23.04.2009 – data zakończenia: 01.05.2010
  Fundusze: 23 400 zł

Projekty habilitacyjne

Wydział Humanistyczny

 1. Spór o podstawy teorii czynności mowy

  Kierownik tematu: dr Maciek Witek, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.11.2006 – data zakończenia: 29.09.2009
  Fundusze: 20 000 zł
 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.09.2008 – data zakończenia: 11.09.2010
  Fundusze: 38 500 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce

  Kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.11.2007 – data zakończenia: 11.11.2009
  Fundusze: 30 000 zł
 1. Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych

  Kierownik tematu: dr Jarosław Antoni Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.09.2009 – data zakończenia: 29.09.2011
  Fundusze: 38 760 zł

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przesiębiorstwie

  Kierownik tematu: dr inż. Wiesław Józef Danielak, Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.08.2009 – data zakończenia: 31.08.2011
  Fundusze: 27 160 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Planowanie eksperymentów optymalnych w konfigurowaniu sieci sieci sensorycznych monitorujących procesy z czasoprzestrzenną dynamiką (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Maciej Grzegorz Patan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.10.2009 – data zakończenia: 11.04.2011
  Fundusze: 76 800 zł

Projekty rozwojowe

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Kaczmarek, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 6.11.2007 – data zakończenia: 5.11.2009
  Fundusze: 504 400 zł
 1. Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DIASTER

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.10.2007 – data zakończenia: 17.09.2009
  Fundusze: 186 000 zł

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2008

Wydział Humanistyczny

 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Język wykształconego agronoma doby początków rewolucji naukowo-technicznej (na podstawie rękopisów „Wykładów” Władysława Majewskiego) (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Marzanna Uździcka, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Iteracyjne aproksymacje punktów stałych operatorów rzutowych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
 1. Równania funkcyjne i ich operatory wraz z zastosowaniami w probabilistyce i ekonomii (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
 1. Modyfikacje metody von Neumanna rzutowania naprzemiennego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ; Doktorant: mgr Agnieszka Suchocka, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; Doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek , Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC) (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Sprzętowa akceleracja obliczeń sum korelacyjnych i ich zastosowanie w analizie sygnałów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu RR (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Zając, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; Doktorant: mgr inż. Maciej Hrebień, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Przewodnictwo cieplne gruntów w Polsce oraz jego zależność od wilgotności i gęstości objętościowej (własny)

  Kierownik tematu: dr Agnieszka Gontaszewska, Jednostka: Instytut Budownictwa
 1. Miejskie płyty drogowe – właściwości i potencjalne zagrożenia. Studium na przykładzie Zielonej Góry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Barbara Walczak , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2008

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Oczekiwania społeczne a zachowania zawodowe nauczycieli gimnazjum (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii
 1. Społeczna Mapa Miasta w perspektywie obszarów granicznych (własny)

  Kierownik tematu: dr Dorota Szaban, Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim, po akcesji Polki do Unii Europejskiej – kontynuacja (własny)

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski, Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Jarosław Antoni Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Iteracyjne aproksymacje punktów stałych operatorów nie oddalających (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
 1. Acykliczne kolorowanie grafów (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; Doktorant: mgr Anna Fiedorowicz, Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
 1. Modyfikacje metody von Neumanna rzutowania naprzemienneo (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ; Doktorant: mgr Agnieszka Suchocka, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Modelowanie neuro – rozmyte typu Takagi-Sugeno w sterowaniu tolerującym uszkodzenia (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marcin Witczak; Doktorant: mgr inż. Łukasz Dziekan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Sprzętowa akceleracja obliczeń sum korelacyjnych i ich zastosowanie w analizie sygnałów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu RR (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Piotr Zając , Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Mechaniczny

 1. Modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia preparatami eksploatacyjnymi (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Stanisław Laber, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 1. Poprawa skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach minimalnego przepływu środka chłodząco – smarującego (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein; Doktorant: mgr inż. Radosław Maruda, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Wydział Humanistyczny

 1. Filozofia wobec mediów – media w filozofii (własny)

  Kierownik tematu: dr Marcin Sieńko, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Rzeczywistość rosyjska a jednostka w twórczości Jurija Tynianowa (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. UZ; Doktorant: mgr Danuta Szybaj-Tarka, Jednostka: Instytut Neofilologii
 1. Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ; Doktorant: mgr Ilona Matejko, Jednostka: Instytut Historii

Wydział Artystyczny

 1. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Barbara Izabela Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2009

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Spektryna w funkcjonowaniu komórek T. Znaczenie w formowaniu synaps immunologicznych (własny)

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
 1. Wpływ środowiska bytowania na kształtowanie struktury genetycznej komensalnych Escherichia coli – wykorzystanie schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń (własny)

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Baldy – Chudzik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Style przywiązania a autoprezentacja kobiet i mężczyzn w sytuacji wzbudzonego motywu pozyskania partnera intymnego związku (własny)

  Kierownik tematu: mgr Anna Paluszak, Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
 1. Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Jarosław Antoni Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
 1. Nauczyciele 1945-2010 (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Robert Janusz Fudali, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii

Wydział Humanistyczny

 1. Echa tradycji romantycznej w twórczości Zbigniewa Herberta (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Małgorzata Mikołajczyk, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Pola aktywności kobiet Polek w Wielkim Księstwie Poznańskim. Działalność dobroczynno – społeczna, zawodowa i polityczna w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX (własny)

  Kierownik tematu: dr Grażyna Walentyna Wyder, Jednostka: Instytut Historii
 1. Badanie cech stylowych poezji religijnej oświecenia (własny)

  Kierownik tematu: dr Joanna Gorzelana, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Topos Ziemi Świętej w prozie polskiej pierwszej połowy XIX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Dorota Kuczycka, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Równania funkcyjne i ich zastosowania (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przesiębiorstwie (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wiesław Józef Danielak, Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Modelowanie behawioralne i weryfikacja formalna wbudowanych sterowników logicznych (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Marian Andrzej Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Zintegrowany system do projektowania, syntezy i formalnej weryfikacji rekonfigurowanych układów sterowania w strukturach SoPC (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Arkadiusz Feliks Bukowiec, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształcania energii elektrycznej (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Robert Smoleński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Planowanie eksperymentów optymalnych w konfigurowaniu sieci sieci sensorycznych monitorujących procesy z czasoprzestrzenną dynamiką (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Maciej Grzegorz Patan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Artystyczny

 1. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Barbara Izabela Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
 1. „Kategoria „”słuchania muzyki”” w polskiej muśli muzycznej (habilitacyjny)”

  Kierownik tematu: dr Rafał Ciesielski, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Niedipolowe pole magnetyczne nad czapą polarną gwiazdy neutronowej a fizyka promieniowania pulsarów (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. George Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2009

Wydział Artystyczny

 1. Tadeusz Bard. Kompozytor, dzieło, recepcja (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Barbara Literska , Jednostka: nstytut Kultury i Sztuki Muzycznej
 1. Kategoria „słuchania muzyki” w polskiej myśli muzycznej (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Rafał Ciesielski , Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Wydział Humanistyczny

 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815 r. (województwo lubuskie) (własny)

  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka , Jednostka: Instytut Historii
 1. Słownik uczestniczek Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (własny)

  Kierownik tematu: dr Grażyna Wyder, Jednostka: Instytut Historii
 1. Powrót do domu. Studia z antropologii i poetyki przestrzeni (własny)

  Kierownik tematu: dr Anastazja Seul , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. „Z badań nad polszczyzną kancelaryjną. Protokoły towarzystw społecznych z 2. połowy XIX wieku”

  Kierownik tematu: dr Anna Wojciechowska , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (własny)

  Kierownik tematu: dr Małgorzata Mikołajczak , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Generał Mateusz giżycki (1898-1952) – biografia dowódcy polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (własny)

  Kierownik tematu: dr Ireneusz Wojewódzki , Jednostka: Instytut Historii
 1. Styl językowy polskiej poezji religijnej Oświecenia (własny)

  Kierownik tematu: dr Joanna Gorzelana , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Świadomość językowa współczesnych Polaków (własny)

  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Marian Bugajski , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Teoria pantomimy zespołowej w światłe nadań naukowych. System znaków. Transkrypcja kinetograficzna (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Karol Smużniak, prof. UZ , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Konceptualizacja percepcji słuchowej w języki polskim (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Piotr Kładoczny , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Obraz Ziemi Świętej prozie polskiej doby międzypowstaniowej (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Dorota Kulczycka , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej – kontynuacja (własny)

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski , Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Badania nad rozwojem sportu w Polsce w procesie przemian ideologicznych i społecznych lat 1957-1989 (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ, Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
 1. Multimedialna terapia pedagogiczna (własny)

  Kierownik tematu: dr Ewa Nowicka , Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
 1. Wpływ funkcjonowania psychospołecznego pacjenta obciążonego kardiologicznie na jego chorobę (własny)

  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska , Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Stochastyczne równania VOLTERRY (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Anna Karczewska , Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
 1. Pewne typy macierzowych równań diofantycznych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródła promieniowania grawitacyjnego (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Dorota Rosińska , Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Własności rotujących gwiazd neutronowych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Dorota Rosińska , Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Własności najcięższych jąder atomowych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Piotr Rozmej , Jednostka: Instytut Fizyki
 1. Modelowanie własności magnetycznych łańcuchowych związków metaloorganicznych o niewspółliniowych osiach łatwych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ , Jednostka: Instytut Fizyki

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Karolina Mazur , Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
 1. 4 kanały w zarządzaniu marką. Wizja / Kreacja / Projekt / Publikacja (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ , Jednostka: Zakład Komunikacji Wizualnej
 1. Ocena poziomu efektywności gospodarki odpadami w wojewódzki lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCAiGS do optymalizacji gospodarki odpadami (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Joanna Zarębska , Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
 1. Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ , Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Badanie współczynnika filtracji (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Ocena zagrożenia hepatokancerogennego ze strony toksyn pochodzenia naturalnego (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Marlena Piontek , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Efektywność fitoremediacji CU i Pb z gleb strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Wpływ stopnia rozdrobnienia składników biofrakcji odpadów komunalnych na efektywność fermentacji matanowej (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Ocena metod wzmacniania wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Wpływ parametrów betonu siarkowego stosowanego w podbudowach drogowych na ich trwałość i wytrzymałość (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ , Jednostka: Instytut Budownictwa
 1. Numeryczne modelowanie mechanizmów zniszczenia żelbetowej chłodni kominowej (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ , Jednostka: Instytut Budownictwa

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Modelowanie matematyczne stanów ustalonych i przejściowych w przekształtnikach prądu przemiennego (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev , Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Zastosowanie wieloszybkościowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w sterowaniu układami energoelektronicznymi (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Sozański , Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Związki biogenne w oczyszczalniach hydrofitowych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ , Jednostka: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Czynniki kształtujące strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli – wykorzystania schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń (własny)

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Baldy-Chudzik , Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
 1. Znaczenie spektryny w formowaniu synaps immunologicznych (własny)

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka , Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Efektywność fitoremediacji CU i Pb z gleb strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów przez wybrane gatunki drzew

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Michał Drab, prof.. UZ , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Ocena metod wzmacniania wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Własności ciężkich słabo związanych jąder atomowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Piotr Rozmej , Jednostka: Instytut Fizyki

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, Jednostka: Instytut Astronomii

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Kariery na polskiej scenie politycznej. Socjologiczna analiza biografii parlamentarzystów po 1989

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński, Jednostka: Instytut Socjologii

Projekty zgłoszone na konkurs 31.01.2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Wieloszybkościowe metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w sterowaniu układami energoelektronicznymi

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Sozański , Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej

Wydział Humanistyczny

 1. Protokoły polskich towarzystw społecznych z 2. połowy XIX w. Analizy genologiczne.

  Kierownik tematu: dr Anna Wojciechowska , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Generał Mateusz Iżycki (1898-1952) – biografia dowódcy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (własny)

  Kierownik tematu: dr Ireneusz Wojewódzki , Jednostka: Instytut Historii
 1. Pola aktywności kobiet Polek w Poznańskiem. Działalność dobroczynno – społeczna, zawodowa i polityczna w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX (własny)

  Kierownik tematu: dr Grażyna Wyder, Jednostka: Instytut Historii
 1. Semantyka nazw dźwięków w języku polskim

  Kierownik tematu: dr Piotr Kładoczny , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Przemienniki częstotliwości prądu przemiennego bez magazynowania energii elektrycznej typu DC o transformacji napięciowej typu buck-boost w układach napędowych

  Kierownik tematu: dr hab.inż.Zbigniew Fedyczak, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Hierarchiczna specyfikacja behawioralna, formalna weryfikacja i synteza blokowa sterowników logicznych w strukturach SoPC

  Kierownik tematu: prof.dr hab.inż.Marian Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Multumedialna terapia pedagogiczna

  Kierownik tematu: dr Ewa Nowicka , Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
 1. Nowa Mapa Miasta: w poszukiawaniu społecznej konstrukcji przestrzeni miejskiej Zielonej Góry

  Kierownik tematu: dr Magdalena Pokrzyńska, Jednostka: Instytut Socjologii

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Znaczenie spektryny w formowaniu synaps immunologicznych

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej

Wydział Mechaniczny

 1. Wytrzymałość i stateczność płyt i powłok walcowych wykonanych z nanomateriałów

  Kierownik tematu: prof.dr hab.Taras Nahirny, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarzadzania

Wydział Artystyczny

 1. Mozart: edukacja muzyczna geniusza

  Kierownik tematu: prof. dr hab.Janina Fyk, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Projekty zgłoszone na konkurs 31.07.2010

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Rozpowszechnienie genów wirulencji Escherichia coli i ich ekspresji oraz zróżnicowanie genotypów i fenotypów oporności na antybiotyki wśród komensalnych izolatów pochodzących od zdrowych zwierząt (własny)

  Kierownik tematu: prof.. dr hab. Michał Piotr Stosik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.05.2011 – data zakończenia: 11.05.2014
  Fundusze: 300 000

Wydzał Mechaniczny

 1. Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

  Kierownik tematu: dr inż. Sebastaian Saniuk, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 04.04.2011 – data zakończenia: 03.04.2014
  Fundusze: 517 400
 1. Proceduralne modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.04.2011 – data zakończenia: 14.04.2014
  Fundusze: 38 400
 1. Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.04.2011 – data zakończenia: 14.04.2014
  Fundusze: 559 600

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badaniach chaosu kwantowego

  Kierownik tematu: dr hab. Wiesław Leoński (doktorant: mgr Joanna Kaluga) , Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 11.04.2011 – data zakończenia: 10.04.2012
  Fundusze: 41 640

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Synteza schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych i metod częstotliwościowych

  Kierownik tematu: dr inz Wojciech Paszke, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 04.04.2011 – data zakończenia: 03.10.2012
  Fundusze: 98 640
 1. Przemienniki częstotliwości prądu przemiennego bez magazynu energii elektrycznej prądu stałego o modulacji wektorowej w systemach elektroenergetycznych oraz układach napędowych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marian Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Opieka i wsparcie w rodzinie osoby chorej na Alzheimera

  Kierownik tematu: dr Agnieszka Katarzyna Nowicka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Racjonalizacja wydatków oświatowych gmin

  Kierownik tematu: dr Iwona Dorota Lubimow-Burzyńska, Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Wieloszybkościowe metody cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowane w sterowaniu układami energoelektronicznymi

  Kierownik tematu: dr inż. Piotr Sozański, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Formalna weryfikacja specyfikacji osadzonych sterowników logicznych z wykorzystaniem wnioskowania komputerowego w logice temporalnej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Marian Andrzej Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Złożoność obliczeniowa i konstrukcje efektywnych algorytmów identyfikacji metodami podprzestrzeni

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Mechaniczny

 1. System komputerowy planowania sekwencji montażu maszyn i urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem konstrukcji ich elementów składowych (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Michał Sąsiadek, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Humanistyczny

 1. Świadomość językowa współczesnych Polaków (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Marian Bugajski, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Budowa morfo-funkcjonalna i zdolności motoryczne młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w ujęciu zmienności sezonowej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Józef Tatarczuk, Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego

Wydział Humanistyczny

 1. Środowiska katolickie wobec problemów życia politycznego II RP (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Edward Macała, Jednostka: Instytut Politologii

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oznaczenia toksyczności grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych

  Kierownik tematu: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Znaczenie spektryny w formowaniu synaps immunologicznych (własny)

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej

Wydział Humanistyczny

 1. Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej

  Kierownik tematu: dr Magdalena Steciąg, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Wpływ środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg na kapilarność i wysadzinowość gruntów

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Konsekwencje dymorfizmu płciowego u gatunków dwupiennych na przykładzie cisa pospolitego (Taxus baccata L.) oraz jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) (własny)

  Kierownik tematu: dr Grzegorz Iszkuło, Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Proces zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego strefy nadmorskiej Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956

  Kierownik tematu: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ, Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego

Wydział Mechaniczny

 1. Studenci studiów inżynierskich i ich orientacje na bezpieczeństwo w przyszłej pracy zawodowej (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Marek Rybakowski, Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Efektywność fitoremediacji miedzi i ołowiu z gleb strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów przez wybrane gatunki drzew

  Kierownik tematu: dr hab inż. Michał Drab, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Zastosowanie metod biologicznych do oceny potencjalnego zagrożenia cyjanotoksycznego w wodzie do picia

  Kierownik tematu: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Humanistyczny

 1. Literatura XX wieku jako pryzmat zmian sposobu myślenia i świadectwo kryzysu europejskiej świadomości współczesnej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Anna Szóstak, prof. UZ , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Mechaniczny

 1. Opracowanie urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji dysfunkcji nadgarstka

  Kierownik tematu: dr inż. Tomasz Klekiel, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Kształtowanie się składu fizyczno-chemicznego acidotroficznych zbiorników meromiktycznych

  Kierownik tematu: dr inż. Barbara Jachimko, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Ocena biodegradowalności hydrolizatów z dezintegracji termicznej i chemicznej bioodpadów

  Kierownik tematu: dr inż. Sylwia Myszograj, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Humanistyczny

 1. Pola aktywności kobiet – Polek w poznańskiem. Działalność dobroczynna – społeczna zawodowa i polityczna w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku

  Kierownik tematu: dr Grażyna Walentyna Wyder, Jednostka: Instytut Historii
^