Projekty badawcze na rok 2011

Projekty zakwalifikowane do finansowania w 2011* Projekty badawcze realizowane w 2011 * PROJEKTY WŁASNE* PROJEKTY HABILITACYJNE* PROJEKTY PROMOTORSKIE* PROJEKTY ROZWOJOWE* PROJEKTY STRATEGICZNE* PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ,,INVENTUS PLUS,,* Projekty zgłoszone na konkurs 17.06.2011 Projekty zgłoszone na konkurs 22.12.2011

* na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty zakwalifikowane do finansowania w 2011

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Proceduralne modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Nikiel (doktorant mgr Tomasz Zawadzki), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.04.2011 – data zakończenia: 14.04.2014
  Fundusze: 38 400
 1. Synteza schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych i metod częstotliwościowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Paszke, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 04.04.2011 – data zakończenia: 03.10.2012
  Fundusze: 98 640

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Rozpowszechnienie genów wirulencji Escherichia coli i ich ekspresji oraz zróżnicowanie genotypów i fenotypów oporności na antybiotyki wśród komensalnych izolatów pochodzących od zdrowych zwierząt (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Michał Piotr Stosik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.05.2011 – data zakończenia: 11.05.2014
  Fundusze: 300 000

Wydział Mechaniczny

 1. Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Sebastaian Saniuk, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Fundusze: 542 140

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badaniach chaosu kwantowego

  Kierownik tematu: dr hab. Wiesław Leoński (doktorant: mgr Joanna Kaluga) , Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 11.04.2011 – data zakończenia: 10.04.2012
  Fundusze: 41 640

Projekty badawcze realizowane w 2011

 1.  

  Kierownik tematu: , Jednostka:

PROJEKTY WŁASNE

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.04.2011 – data zakończenia: 14.04.2014
  Fundusze: 559 600
 1. Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 04.04.2011 – data zakończenia: 03.04.2014
  Fundusze: 517 400
 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC) (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2008 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 39600
 1. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształcania energii elektrycznej (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Robert Smoleński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2009 – data zakończenia: 2013
  Fundusze: 264000
 1. Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych (nD)

  Kierownik tematu: prof. dr hab.inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.12.2011 – data zakończenia: 06.06.2014
  Fundusze: 487320
 1. Hierarchiczna specyfikacja behawioralna, formalna weryfikacja i synteza blokowa sterowników logicznych w strukturach SoPC (własny)

  Kierownik tematu: prof.dr hab.inż.Marian Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 319920

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale’a-Shapleya

  Kierownik tematu: dr hab.. Zbigniew Świtalski, Jednostka: Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 30.11.2013
  Fundusze: 73200
 1. Badanie własności koalicji i zbiorów bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchołków spełaniające określone warunki

  Kierownik tematu: mgr Katarzyna Jesse Józefczyk, Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.12.2011 – data zakończenia: 06.12.2013
  Fundusze: 44400

Wydział Humanistyczny

 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815 r. (województwo lubuskie) (własny)

  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka , Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 240000
 1. Semantyka nazw w języku polskim (własny)

  Kierownik tematu: dr Piotr Kładoczny , Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 27.09.2010 – data zakończenia: 26.09.2012
  Fundusze: 27600

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Czynniki kształtujące strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli – wykorzystania schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń (własny)

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Baldy-Chudzik , Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 290400
 1. Rozpowszechnienie genów wirulencji Escherichia coli i ich ekspresji oraz zróżnicowanie genotypów i fenotypów oporności na antybiotyki wśród komensalnych izolatów pochodzących od zdrowych zwierząt (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Michał Piotr Stosik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.05.2011 – data zakończenia: 11.05.2014
  Fundusze: 300 000

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Spektakularne własności promieniowania radiowego pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.03.2008 – data zakończenia: 11.03.2011
  Fundusze: 364 300 zł
 1. Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródła promieniowania grawitacyjnego

  Kierownik tematu: dr hab.. Dorota Rosińska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 09.02.2010 – data zakończenia: 09.02.2013
  Fundusze: 369900

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Ocena poziomu efektywności gospodarki odpadami w wojewódzki lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCAiGS do optymalizacji gospodarki odpadami (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Joanna Zarębska , Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 250000
 1. Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Witkowski, Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 30.22.2013
  Fundusze: 73800

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej – kontynuacja (własny)

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski , Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 125000
 1. Style przywiązania a autoprezentacja kobiet i mężczyzn w sytuacji wzbudzonego motywu pozyskania partnera intymnego związku (własny)

  Kierownik tematu: mgr Anna Paluszak, Jednostka: Zakład Poradnictwa i Seksuologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2009 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 32040
 1. Badania nad rozwojem sportu w Polsce w procesie przemian ideologicznych i społecznych lat 1957-1989 (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ, Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2013
  Fundusze: 54000

PROJEKTY HABILITACYJNE

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Synteza schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych i metod częstotliwościowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Paszke, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 04.04.2011 – data zakończenia: 03.10.2012
  Fundusze: 98 640
 1. Planowanie eksperymentów optymalnych w konfigurowaniu sieci sieci sensorycznych monitorujących procesy z czasoprzestrzenną dynamiką (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Maciej Grzegorz Patan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2009 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 76800

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Jarosław Antoni Bąbka, Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2009 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 38760

Wydział Artystyczny

 1. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Barbara Izabela Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 41199

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przesiębiorstwie

  Kierownik tematu: dr inż. Wiesław Józef Danielak, Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.08.2009 – data zakończenia: 31.08.2011
  Fundusze: 27 160 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Sebastaian Saniuk, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2011 – data zakończenia: 2013
  Fundusze: 542 140

PROJEKTY PROMOTORSKIE

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Proceduralne modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu(promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Nikiel (doktorant mgr Tomasz Zawadzki), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.04.2011 – data zakończenia: 14.04.2014
  Fundusze: 38 400
 1. Modelowanie matematyczne stanów ustalonych i przejściowych w przekształtnikach prądu przemiennego (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev (doktorant mgr Beata Zięba), Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 37320

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Kariery na polskiej scenie politycznej. Socjologiczna analiza biografii parlamentarzystów po 1989 (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński (doktorant mgr Justyna Nyćkowiak), Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 32000

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Związki biogenne w oczyszczalniach hydrofitowych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ (doktorant mgr inż. Anita Jakubaszek) , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 59280

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Modelowanie własności magnetycznych łańcuchowych związków metaloorganicznych o niewspółliniowych osiach łatwych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ (doktorant mgr inż.. Artur Barasiński) , Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 36000
 1. Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badaniach chaosu kwantowego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Wiesław Leoński (doktorant: mgr Joanna Kaluga) , Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 11.04.2011 – data zakończenia: 10.04.2012
  Fundusze: 41 640
 1. Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak (doktorant Snehy Honnappy), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2013
  Fundusze: 82800

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ (doktorant mgr Robert Wysocki) , Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 35340

PROJEKTY ROZWOJOWE

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab.. Inż.. Ryszard Rybski prof.. UZ, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 615 000

PROJEKTY STRATEGICZNE

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu scentralizowanych źródeł ciepła

  Kierownik tematu: prof.. Dr hab.. Tadeusz Kuczyński, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2012
  Fundusze: 3995000
 1. Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie

  Kierownik tematu: dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof.. UZ, Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 1996240
 1. Warunki i możliwość oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof.. UZ, Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 1000000

PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ,,INVENTUS PLUS,,

Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii

 1. Badanie własności acyklicznego kolorowania grafów

  Kierownik tematu: dr Anna Fiedorowicz, Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 42000

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Badanie wpływu anizotropii jednojonowej przy niewspółliniowych osiach łatwych na własności magnetyczne łańcuchowych związków ziem rzadkich

  Kierownik tematu: dr inż.. Artur Barasiński, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 48000
 1. Własności i opis ciężkich jader atomowych

  Kierownik tematu: mgr Piotr Jachimowicz, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 90000
 1. Modelowanie procesu translokacji średniej długosci łańcuchów polimerowych przez membrzny biologiczne: wieloskalowe problemy obliczeniowe

  Kierownik tematu: mgr Sebastian Żurek, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 2010 – data zakończenia: 2011
  Fundusze: 100000

Projekty zgłoszone na konkurs 17.06.2011

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Znaczenie spektryny w formowaniu synaps immunologicznych

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 420000

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Wpływ dezintegracji mechanicznej i termicznej na intensyfikację beztlenowej stabilizacji odpadów z chowu i uboju indyków

  Kierownik tematu: prof.. Dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2013
  Fundusze: 823200
 1. Empiryczna predykcja niezawodności eksploatacyjnej w diagnostyce stanu technicznego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej

  Kierownik tematu: dr inż. Beata Nowogońska, Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12.2014
  Fundusze: 214200
 1. Efektywność fitoremediacji miedzi i ołowiu z terenów przemysłu

  Kierownik tematu: mgr inż. Jakub Kostecki, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2012
  Fundusze: 121860
 1. Badania stopnia ustabilizowania odpadów komunalnych w procesach tlenowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12.2013
  Fundusze: 1273404
 1. Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego

  Kierownik tematu: mgr inż. Róża Fruzińska, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 261966
 1. Badanie wpływu przeszkód na przepływy w kanałach zamkniętych i otwartych

  Kierownik tematu: dr inż. Ireneusz Nowogoński, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 1106830

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Wpływ rotacji na własności gwiazd neutronowych

  Kierownik tematu: dr hab.. Dorota Rosińska, prof.. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 471600
 1. Własności pierścieni molekularnych bazujacych na chromie

  Kierownik tematu: dr Bartosz Brzostowski, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 186000
 1. Radio magnetary: wyzwanie dla teorii promieniowania pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Giorgi Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2013
  Fundusze: 189360
 1. Zmienności promieniowania radiowego pulsarów w różnych skalach

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12.2014
  Fundusze: 382800
 1. Modelowanie własności pyłu międzygwiazdowego przy pomocy algorytmów genetycznych

  Kierownik tematu: dr Olaf Maron, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 152160
 1. Całkowalność i niecałkowalność układów klasycznych i kwantowych

  Kierownik tematu: dr hab. Maria Przybylska prof. UZ, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 354000
 1. Zagadka promieniowania radiowego pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 972960
 1. Polarymetryczna analiza archiwalnych danych kosmicznego Teleskopu Hubble’a (HST) oraz polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC i masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be

  Kierownik tematu: dr Agnieszka Słowikowska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 465120

Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji

 1. Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych

  Kierownik tematu: prof.. Dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.06-201
  Fundusze: 487320
 1. Analiza pasożytniczych zjawisk elektromagnetycznych w nowoczesnych układach przekształcania energii elektrycznej

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Krzysztof Leżyński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.06-2013
  Fundusze: 55200

Wydział Elektrotechiki Informatyki i Telekomunikacji

 1. Poprawa własności dynamicznych energetycznych filtrów aktywnych

  Kierownik tematu: dr inż. piotr Sozański, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2013
  Fundusze: 135000

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Krajowy i regionalne systemy innowacji w Polsce – uwarunkowania funkcjonowania i możliwości rozwoju

  Kierownik tematu: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 141830
 1. Sposoby finansowania oświaty a jakość zadań oświatowych

  Kierownik tematu: dr Iwona Lubimow-Burzyńska, Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.08.2013
  Fundusze: 46680
 1. Planowanie przestrzenne w kontekście rozwoju miast i lokalizacji przedsiębiorstw

  Kierownik tematu: dr Paweł Szudra, Jednostka: Zakład Zarzadzania Strategicznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 91140
 1. Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Witkowski, Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2013
  Fundusze: 73800

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. „Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,,Bukowińskie spotkania”””

  Kierownik tematu: dr Magdalena Pokrzyńska, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 379680

Wydział Mechaniczny

 1. Badanie rozkładów hiperbolicznych i rozkładów typu pareto w sieciach domen proteinowych i w ferromagnetykach

  Kierownik tematu: dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, Jednostka: Instytut Budowy i eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 89064
 1. System controllingu logistycznego w sieciach wytwarzania produktów małych i średnich przedsiębiorstw

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Anna Saniuk, Jednostka: Instytut Matematyki i Zarządzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.06-2014
  Fundusze: 83520
 1. Metoda planowania sekwencji montażu przekładni mechanicznych z doborem najkorzystniejszych cech konstrukcyjnych ich elementów składowych

  Kierownik tematu: dr inż. Michał Sąsiadek, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarzadzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 223248
 1. Metodyka oceny efektywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych na podstawie analizy danych w zintegrowanych systemach zarządzania

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarzadzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2013
  Fundusze: 66000

Wydział Artystyczny

 1. Synergia muzyki i obrazów stereoskopowych jako nowa forma sztuki i jej wpływ na jakość przekazu artystycznego, na bazie dwóch kultur: polskiej i norweskiej

  Kierownik tematu: I st. kw. art.Jolanta Konstańciuk-Sipowicz, Jednostka: Instytut Muzyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2012
  Fundusze: 444600

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Stochastyczne równania VOLTERRY w nieskończonym wymiarze

  Kierownik tematu: dr hab. Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.06-2014
  Fundusze: 78000
 1. Badanie własności koalicji i zbiorów bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchołków spełniające określone warunki

  Kierownik tematu: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk, Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2013
  Fundusze: 44400
 1. Własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale’a – Shapleya

  Kierownik tematu: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2012
  Fundusze: 73200
 1. Matematyczne modelowanie ryzyka przelewu w istniejących kanałach burzowych w aspekcie zmieniających się warunków pogodowych i urbanistycznych

  Kierownik tematu: dr Maciej Niedziela, Jednostka: Zakład Matematyki Przemysłowej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12-2014
  Fundusze: 663804
 1. Równania funkcyjne zwiazane z problemem niezmienniczości średnich

  Kierownik tematu: dr Justyna Jarczyk, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12.2014
  Fundusze: 130200
 1. Wielowartościowe równania stochastyczne i równania stochastyczne o wartościach w zbiorach rozmytych, układy dynamiczne ze sterowaniem modelowane deterministycznymi inkluzjami różniczkowymi

  Kierownik tematu: dr hab. Mariusz Michta prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2011 – data zakończenia: 01.12.2012
  Fundusze: 186600

Projekty zgłoszone na konkurs 22.12.2011

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Zdolności dzieci i ich uwarunkowania

  Kierownik tematu: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12.2011 – data zakończenia: 14.12.2014
  Fundusze: 440840
 1. Środowisko rodzinne twórczych dzieci

  Kierownik tematu: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, Jednostka: Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12.2011 – data zakończenia: 14.12.2014
  Fundusze: 104544
 1. Siła konkursu. Konkursowy nabór kadr jako nowa instytucja społeczna

  Kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.12.2011 – data zakończenia: 14.12.2013
  Fundusze: 61500
 1. Doświadczenie edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Studium autobiografii

  Kierownik tematu: dr Anetta Elżbieta Soroka-Fedorczuk, Jednostka: Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12 2011 – data zakończenia: 14.12.2014
  Fundusze: 144600
 1. Odporność psychiczna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

  Kierownik tematu: dr Iwona Alicja Grzegorzewska, Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12.2011 – data zakończenia: 14.12.2013
  Fundusze: 78500

Wydział Humanistyczny

 1. Świadomość językowa współczesnych Polaków

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Marian Bugajski, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.12.2011 – data zakończenia: 15.12.2014
  Fundusze: 61296
 1. „””Materiały do słownika historyczno-geograficznego księstwa głogowskiego w czasach piastowskich (od 1488 r.). Część 1. Weichbildy kożuchowski, zielonogórski i szprotawski.”””

  Kierownik tematu: dr hab. Joanna Danuta Karczewska, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.11.2011 – data zakończenia: 29.11.2014
  Fundusze: 113400
 1. „,,Niepublikowane źródła do dziejów Dolnego Śląska i Łużyc XV-XVIII w. Tom I: J.Muller, Kronika Lubska 1724 r.”””

  Kierownik tematu: dr Adam Górski, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.12.2011 – data zakończenia: 20.12.2012
  Fundusze: 29040
 1. Historia Romów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

  Kierownik tematu: mgr Andrzej Karol Łuczak, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 21.12.2011 – data zakończenia: 21.05.2014
  Fundusze: 87000
 1. Obraz Polski i Polaków w codziennej prasie włoskiej (1980-1981, 1989-1990, 2004-2005)

  Kierownik tematu: mgr Anna Polak, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12.2011 – data zakończenia: 14.11.2014
  Fundusze: 92828
 1. „Językowe wykładniki intencjonalności w ,,Dzienniku księdza Juliana Antonowicza, nauczyciela domowego Jana Bogdana Tarnowskiego z lat 1814-1823″””

  Kierownik tematu: mgr Irmina Kotlarska, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.12.2011 – data zakończenia: 20.12.2013
  Fundusze: 28560

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be

  Kierownik tematu: dr Agnieszka Słowikowska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12.2011 – data zakończenia: 14.12.2014
  Fundusze: 299880
 1. Własności pierścieni molekularnych bazujacych na chromie

  Kierownik tematu: dr Bartosz Brzostowski, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.12.2011 – data zakończenia: 20.12.2014
  Fundusze: 189600
 1. Modelowanie własności pyłu międzygwiazdowego przy pomocy algorytmów genetycznych

  Kierownik tematu: dr Olaf Maron, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.12.2011 – data zakończenia: 19.12.2014
  Fundusze: 169440
 1. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania całkowalności i rozwiązalności układów dynamicznych

  Kierownik tematu: dr hab. Maria Przybylska, Jednostka: Instytut Fizyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.12.2011 – data zakończenia: 19.12.2014
  Fundusze: 323800

Wydział Mechaniczny

 1. Efektywność energetyczna pneumatycznych instalacji odciągowych w warunkach eksploatacji

  Kierownik tematu: mgr inż. Remigiusz Daniel Aksentowicz, Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.12.2011 – data zakończenia: 20.06.2013
  Fundusze: 42000
 1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieci produkcyjnej

  Kierownik tematu: dr inż. Anna Saniuk, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.12.2011 – data zakończenia: 19.12.2013
  Fundusze: 190440
 1. Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora MSP

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Sławomir Grzegorz Kłos, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.12.2011 – data zakończenia: 15.12.2013
  Fundusze: 74640

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Badania właściwości interfejsów energoelektronicznych bez magazynu energii elektrycznej typu DC w systemach smart grid

  Kierownik tematu: dr inż. Paweł Szcześniak, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.12.2011 – data zakończenia: 19.06.2014
  Fundusze: 490180
 1. Pasożytnicze zjawiska elektromagnetyczne w nowoczesnych układach przekształcania energii elektrycznej

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Leżyński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.12.2011 – data zakończenia: 19.06.2013
  Fundusze: 114600

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Równania różniczkowe i całkowe z losową i nielosową niepewnością

  Kierownik tematu: dr Marek Tomasz Malinowski, Jednostka: Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.12.2011 – data zakończenia: 14.12.2014
  Fundusze: 104400

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Znaczenie spektryny w formowaniu synaps immunologicznych

  Kierownik tematu: dr Beata Machnicka, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 19.12.2011 – data zakończenia: 19.12.2014
  Fundusze: 420000


 

^