Promocje doktorskie 2003

Przebieg uroczystości

Tradycją Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się już, iż corocznie nowi doktorzy odbierają swoje dyplomy które obronili na naszej Uczelni. W palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 13 listopada października 2003 roku miała miejsce trzecia już w historii Uczelni promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych naukowców.

Doktoraty z matematyki pedagogiki, elektrotechniki, budownictwa, budowy i eksploatacji maszyn, oraz historii zostały obronione już na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy prac, a zaprzysiężenia w języku łacińskim dokonał Rektor prof. Michał Kisielewicz. Młodzi doktorzy ślubowali, że na zawsze zachowają pamięć o Uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz że dołożą wszelkich starań do rozwoju nauki polskiej.

Najwięcej prac doktorskich zostało obronionych na w zakresie pedagogiki (5) oraz w zakresie matematyki (4).

Otrzymanie stopnia doktora wymaga ważnych badań, publikacji, egzaminów i rozprawy doktorskiej na oryginalny i jeszcze nie zbadany temat. Jest to pierwszy stopień w rozwoju młodej kadry. Istotnym jest, że młodzi doktorzy, to najczęściej osoby, które od początku lat studiów związane są z naszą Uczelnią.

Grono naszych doktorów powiększyło się o 15 osób.

Lista doktorów

dr Jolanta Lipińska – Lokś – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych
Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWE
Recenzenci: dr hab. Aniela Korzon, prof. AP; dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Jan Janiga – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół samochodowych (na przykładzie szkół województw Zachodniej Polski)
Promotor: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ; prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski; prof. dr hab. Stanisław Szumpich
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Jolanta Skutnik – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Wychowawcze funkcje francuskich muzeów sztuki współczesnej (spotkanie dziecka ze sztuką nową)
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Kargul; prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Ewa Bochno – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Z perspektywy doświadczeń nauczycieli i uczniów klas początkowych
Promotor: prof. dr hab. Maria Dudzikowa
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jakowicka; dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Artur Doliński – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych
Promotor: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Izdebska; prof. dr hab. Bronisław Urban; dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Magdalena Kucharska – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Uogólnione jądra digrafów
Promotor: dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PSzcz.
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; dr hab. Mariusz Woźniak, prof. AGH
Instytut Matematyki

dr Aleksandra Rzepka – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Topologie lokalne solidne na przestrzeni ciągłych funkcji wektorowych
Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak
Recenzenci: prof. dr hab. Julian Musielak; dr hab. Ryszard Płuciennik
Instytut Matematyki

dr Joanna Skowronek-Kaziów – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Pewne algebraiczne i kombinatoryczne aspekty operatorów domknięcia
Promotor: dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; prof. dr hab. Maciej Mączyński
Instytut Matematyki

dr Robert Dylewski – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Selekcja linearyzacji w metodach projekcyjnych dla problemów optymalizacji wypukłej
Promotor: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Dariusz Zagrodny, prof. UKSW; dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
Instytut Matematyki

dr Eligiusz Podolan – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII-XIX w.
Promotor: dr hab. Maria Barbara Piechowiak -Topolska, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Artur Kijas; prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Wydział Humanistyczny

dr Zbigniew Bartkowiak – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Metodologiczno – źródłoznawcze aspekty badań nad przestępczością ekonomiczną w województwie zielonogórskim w latach 1975-1989
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski; prof. dr hab. Czesław Osękowski
Wydział Humanistyczny

dr inż. Robert Smoleński – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Prądy łożyskowe i metody ich ograniczania w układach napędowych z przemiennikami częstotliwości PWM
Promotor: Dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Leszek Frąckowiak; Dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski, prof. PWr
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

dr inż. Grzegorz Meckien – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Oszczędnościowe układy kondycjonowania energii
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz; Prof. dr hab. inż. Edward Greczko
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

dr inż. Beata Nowogońska – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Temat: Wybrane czynniki determinujące programowanie działalności remontowej w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Skarzyński, profesor PP
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz; prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Roman Kielec – doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
Temat: Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel; prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
Wydział Mechaniczny

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej.

^