Promocje doktorskie 2005

Przebieg uroczystości

Z roku na rok coraz większa liczba doktorantów odbiera dyplomy podczas tradycyjnych już uroczystości Promocji Doktorskich.

Tradycyjnie przysięgę doktorską odbierał Rektor prof. Czesław Osękowski.

W uroczystości w dniu 21 listopada 2005 roku uczestniczyli również Prorektorzy i Dziekani wydziałów.

W tym roku już po raz piąty taka uroczystość odbyła się w Palmiarni Uniwersyteckiej, a przysięgę doktorską złożyły 22 osoby (3 doktorów nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, 4 doktorów nauk matematycznych w zakresie matematyki, 7 doktorów nauk humanistycznych w zakresie historii, 1 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, 3 doktorów nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2 doktorów nauk technicznych w zakresie budownictwa, 1 doktor nauk technicznych w zakresie informatyki i 1 doktor nauk technicznych w zakresie).

Dotychczas na Uniwersytecie Zielonogórskim przewody doktorskie zakończyły 82 osoby.

Uniwersytet Zielonogórski posiada prawa doktoryzowania w 11 dziedzinach.

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej.

Lista doktorów

Dr inż. Paweł Jurczak – doktor nauk technicznych; zakres: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Wpływ rodzaju medium smarnego na parametry mechaniczne wzdłużnego łożyska ślizgowego z porowatymi wkładkami.
Promotor: Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Senatorski; Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Kabza

Dr inż. Albert Lewandowski – doktor nauk technicznych; zakres: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Wpływ stanu technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi na właściwości tribologiczne żeliw po nagniataniu
Promotor: Dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; Prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein

Dr inż. Wojciech Babirecki – doktor nauk technicznych; zakres: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Racjonalizacja algorytmów obliczeniowych elementów i zespołów maszyn z zastosowaniem macierzy zależności Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski; Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

Dr Marta Borowiecka-Olszewska – doktor nauk matematycznych; zakres: matematyka
Temat: Rozkłady i procesy stochastyczne generowane przez rozkłady stabilne
Promotor: Dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Dominik Szynal; Prof. zw. dr hab. Kazimierz Urbanik

Dr Ewa Sylwestrzak – doktor nauk matematycznych; zakres: matematyka
Temat: O pewnych nielokalnych problemach eliptycznych
Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
Recenzenci: Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz; Prof. dr hab. Wojciech Okrasiński

Dr Magdalena Nowak – doktor nauk matematycznych; zakres: matematyka
Temat: Zastosowanie różniczkowalności w sensie Frécheta w odpornym wnioskowaniu dla modelu Coxa
Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski,
Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Ledwina; Dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ

Dr Grażyna Mazurkiewicz – doktor nauk matematycznych; zakres: matematyka
Temat: Geometria rozkładów słabo stabilnych i rozkładów pseudo-izotropowych
Promotor: Dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Adam Paszkiewicz; Prof. dr hab. Agnieszka Plucińska

Dr Witold Towpik – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR na Ziemię Lubuską w latach 1955-1960
Promotor: Prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski; Dr hab. Marek Ordyłowski prof. UZ

Dr Sylwia Magdalena Kocioł – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Obraz XVII-wiecznej Saksonii w osiemnastowiecznych encyklopediach saskich
Promotor: Dr hab. Tomasz Jaworski prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski; Dr hab. Dariusz Dolański

Dr Katarzyna Adamek-Pujszo – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Działalność kulturotwórcza Bironów jako książąt żagańskich (1786-1862) i ich znaczenie dla oblicza kulturowego regionu
Promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Kulak; Dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ

Dr Przemysław Dominik Bartkowiak – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Harcerstwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989
Promotor: Dr hab. Marek Ordyłowski, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Bohdan Łukaszewicz, prof. UWM; Prof. dr hab. Czesław Osękowski

Dr Dariusz Fabisz – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Generał Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność wojskowa i polityczna
Promotor: Prof. dr hab. Marian Eckert
Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski; Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

Dr Przemysław Góralczyk – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Państwo a kościół katolicki w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1815
Promotor: Prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Recenzenci: Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski; Prof. dr hab. Marian Eckert

Dr Marceli Tureczek – doktor nauk humanistycznych; zakres: historia
Temat: Inskrypcje na zabytkach powiatu międzyrzeckiego do końca XVIII wieku
Promotor: Prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: Dr hab. Jan Pakulski, prof. UMK; Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

Dr Marcin Sieńko – doktor nauk humanistycznych; zakres: filozofia
Temat: Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego
Promotor: Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego
Recenzenci: Dr hab. Andrzej Papuziński prof. AB; Dr hab. Witold Tulibacki, prof. UWM

Dr Beata Dziedzic – doktor nauk humanistycznych; zakres: pedagogika
Temat: Konstruowanie i rozumienie znaczeń w komunikowaniu mediowanym komputerowo
Promotor: Dr hab. Marek Furmanek, profesor UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Zbyszko Melosik; Prof. dr hab. Krystyna Ferenz

Dr Daria Zielińska-Pękał – doktor nauk humanistycznych; zakres: pedagogika
Temat: Przekaz telewizyjny w odbiorze młodzieży gimnazjalnej
Promotor: Prof. dr hab. Józef Kargul
Recenzenci: Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek; Dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ

Dr Elżbieta Kołodziejska – doktor nauk humanistycznych; zakres: pedagogika
Temat: Werbalna samoprezentacja młodzieży a jej sądy o rodzicach, rówieśnikach i nauczycielach. Perspektywa pedagogiczna.
Promotor: Prof. dr hab. Edward Hajduk
Recenzenci: Prof. dr hab. Krystyna Ferenz; Prof. dr hab. Czesław Banach

Dr inż. Wojciech Paszke – doktor nauk technicznych; zakres: informatyka
Temat: Analysis and Synthesis of Multidimensional Systems Classes Using Linear Matrix Inequalities Methods
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recenzenci: Dr hab. inż. Andrzej Dzieliński; Dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ

Dr inż. Jacek Rusiński – doktor nauk technicznych; zakres: elektrotechnika
Temat: Analiza układów szeregowo-równoległych energetycznych filtrów aktywnych w liniach zasilających
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Recenzenci: Dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. AGH; Dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak

Dr inż. Marzena Nadolna – doktor nauk technicznych; zakres: budownictwo
Temat: Numeryczne prognozowanie rozkładu temperatur w pomieszczeniach z ogrzewaną podłogą
Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
Recenzenci: Doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko; Dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ

Dr inż. Tomasz Socha – doktor nauk technicznych; zakres: budownictwo
Temat: Ocena wpływu obciążeń długotrwałych na naprężenia i odkształcenia w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym
Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Mielczarek; Dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

^