Promocje doktorskie 2007

Przebieg uroczystości

W dniu 19 października 2007 roku miała miejsce siódma już w historii Uczelni promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych naukowców.

Dyplomu odbierało 30 doktorów, z czego:

  • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – 3 doktorów (3 informatyka)
  • Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych – 5 doktorów (pedagogika)
  • Wydział Mechaniczny – 6 doktorów (budowa i eksploatacja maszyn)
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 2 doktorów (1 inżynieria środowiska; 1 budownictwo))
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 5 doktorów (matematyka)
  • Wydział Humanistyczny – 9 doktorów (7 historia; 2 filozofia – Instytut Filozofii)

Otrzymanie stopnia doktora wymaga ważnych badań, publikacji, egzaminów i rozprawy doktorskiej na oryginalny i jeszcze niezbadany temat. Jest to pierwszy stopień w rozwoju młodej kadry.

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej.

Lista doktorów

dr inż. Andrzej Stasiak
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Automatyczna dekompozycja specyfikacji behawioralnej sprzętowo-programowego mikrosystemu cyfrowego
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Aleksandr Barkalow
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

dr inż. Agnieszka Duraj
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Algorytmy rozpoznawania zespołu QRS w sygnałach elektrokardiograficznych pochodzących od pacjentów z wszczepionym układem stymulującym
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk
Recenzenci: dr. hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ
dr. hab. inż. Piotr Augustyniak, prof. AGH
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

dr inż. Małgorzata Kołopieńczyk
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Zastosowanie konwertera adresów do zmniejszenia rozmiaru pamięci mikroprogramowanego układu sterującego ze współdzieleniem kodów
Promotor: dr. hab. inż. Larysa Titarenko
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
dr. hab. inż. Dariusz Kania
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

dr Aneta Rudzińska-Rogoża
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Sytuacje społeczne w szkole dzieci z dysleksją
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz
Recenzenci: Dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWETWP
prof. dr hab. Jadwiga Izdebska
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Krzysztof Wąż
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Nastolatkowie wobec prokreacji i rodzicielstwa w badaniach eksperymentalnych
Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Kargulowa
prof. dr hab. Andrzej Jaczewski
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Ewa Szumigraj
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Radzenie sobie współuzależnionych matek osób narkotyzujących się
Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa
Recenzenci: prof. dr hab. Olga Czerniawska,
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Marcin Szumigraj
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Dwa poziomy poradnictwa kariery
Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Malewski
dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Hanna Świerczyńska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Kariery zawodowe absolwentów elektroradiologii Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu
Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul
Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Wojtasik
dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr inż. Sławomir Miedziarek
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Optymalizacja ergonomiczna systemów komputerowych w projektowaniu i eksploatacji maszyn
Promotor: dr. hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
dr. hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

dr Czesław Częstochowski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Analiza termomechaniczna w procesach uplastycznienia naturalnych kompozytów
Promotor: dr. hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk
prof. dr hab. inż. Taras Nahirny
Wydział Mechaniczny

dr inż. Jarosław Falicki
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Wpływ lepkoplastycznych mediów smarnych na rozkład ciśnień w łożyskach ślizgowych wzdłużnych
Promotor: dr. hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
Recenzenci: dr. hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
dr. hab. inż. Michał Styp-Rekowski, prof. UTP
Wydział Mechaniczny

dr inż. Manuela Grzybowska
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Optymalizacja wybranych etapów procesu topienia żeliwa z udziałem blach ocynkowanych
Promotor: dr. hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
prof. dr hab. inż. Edward Guzik
Wydział Mechaniczny

dr inż. Andrzej Stankowiak
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Wpływ obróbki kriogenicznej na właściwości mechaniczne i strukturę stopu aluminium z miedzią o rozpuszczalności poniżej granicznej
Promotor: dr. hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ
Recenzenci: dr. hab. inż. Henryk Paul, prof. UZ
dr. hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. AGH
Wydział Mechaniczny

dr inż. Agnieszka Kierzkowska
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V ELI
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka – Cydzik, prof. UZ
Recenzenci: prof dr hab. inż. Jan Marciniak
dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

dr inż. Jolanta Nietrzeba-Marcinonis
doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Temat: Wpływ rekultywacji leśnej terenów pokopalnianych na wybrane właściwości gleb inicjalnych na przykładzie zwałowiska nadkładu Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A.
Promotor: dr. hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Recenzenci: dr. hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Krzysztof Kula
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budownictwo
Temat: Nieliniowa analiza płyt włóknokompozytowych
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
prof. dr hab. inż. Bernd W. Zastrau
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr Anna Chwastyk
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Pojęcia niezależności w algebrach z działaniami co najwyżej dwuargumentowymi
Promotor: dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Mączyński
prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr Marek Malinowski
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Geometryczne sumy losowe
Promotor: dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Szczotka
prof. dr hab. Jacek Wesołowski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr Barbara Mędryk
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Funkcje arytmetyczne i specjalne ciągi liczbowe
Promotor: dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Rotkiewicz
dr hab. Kazimierz Wiertelak, prof. UAM
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr Justyna Jarczyk
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych
Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski
Recenzenci: dr. hab. inż. Joachim Domsta, prof. PG
prof. dr hab. Marek Cezary Zdun
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr Dorota Głazowska
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Niezmienność średniej geometrycznej w klasie średnich Cauchy’ego
Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski
Recenzenci: dr hab. Zygfryd Kominek, prof. UŚ
prof. dr hab. Andrzej Smajdor
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr Agnieszka Szczap
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Temat: Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej liberalizmu i komunitaryzmu
Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ
Instytut Filozofii

dr Michał Markiewicz
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Temat: Wątki antropologii filozoficznej w nauce o literaturze Kazimierza Wyki
Promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski
dr hab. Jerzy Kochan, prof. US
Instytut Filozofii

dr Małgorzata Szymczak
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po II wojnie światowej
Promotor: dr hab. Tomasz Jaworski, profesor UZ
Recenzenci: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr
Wydział Humanistyczny

dr Marek Smoluk
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Rozwój idei renesansu na dworze Henryka VIII
Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
prof. dr hab. Barbara Janiszewska – Mincer
Wydział Humanistyczny

dr Andrzej Gillmeister
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Collegium viri sacris faciundis w rzymskiej religii publicznej. Studium epigraficzno-historyczne
Promotor: prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
dr hab. Danuta Musiał, prof.UMK
Wydział Humanistyczny

dr Urszula Domżał
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Opieka nad dzieckiem w inicjatywach państwa i organizacji pozarządowych w Polsce w latach 1919-1939
Promotor: dr hab. Maria Żmichrowska, prof. AP
Recenzenci: prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
dr hab. Wanda Wojtkiewicz, prof. UWr
Wydział Humanistyczny

dr Joanna Korczyńska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu w latach 1981-1989
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Wydział Humanistyczny

dr Fatima Nowak – Małolepsza
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. AP
dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ
Wydział Humanistyczny

dr Ireneusz Wojewódzki
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Kazimierz Sosnkowski – obraz żołnierza i polityka podczas II wojny światowej
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: dr hab. Janusz Cisek, prof. UJ
prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Wydział Humanistyczny

^