Promocje doktorskie 2008

Przebieg uroczystości

W dniu 04 listopada 2008 roku miała miejsce ósma w historii Uczelni promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych naukowców.

Dyplomu odbierało 22 doktorów, z czego:

  • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – 3 doktorów (2 elektrotechnika; 1 informatyka)
  • Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – 5 doktorów (pedagogika)
  • Wydział Mechaniczny – 5 doktorów (budowa i eksploatacja maszyn)
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 1 doktor (inżynieria środowiska)
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 2 doktorów (matematyka)
  • Wydział Humanistyczny – 4 doktorów (historia)
  • Instytut Filozofii – 1 doktor (filozofia)
  • Instytut Fizyki – 1 doktor (fizyka)

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej.

Lista doktorów

dr inż. Barbara Walczak
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Temat pracy: Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry
doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: prof. Andrzej Greinert

dr Ewa Nowicka
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Temat pracy: Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. Marek Furmanek

dr Agnieszka Olczak
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Temat pracy: Umowa społeczna z dzieckiem w wieku przedszkolnym
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. Danuta Waloszek

dr Michał Korbelak
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Temat pracy: Nauczanie biologii człowieka w polskim gimnazjum
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. Andrzej Jaczewski

dr Anita Famuła-Jurczak
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Temat pracy: Obraz szkoły z perspektywy uczniów gimnazjów tzw. „wirtualnych”
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. Maria Dudzikowa

dr Magdalena Zdaniewicz
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Temat pracy: Praca zawodowa a sposoby spędzania czasu wolnego
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. Zdzisław Wołk

dr Krzysztof Błaszczyk
Wydział Humanistyczny
Temat pracy: Organizacje niepodległościowe w Zachodniej Wielkopolsce w latach 1945-1956
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. Czesław Osękowski

dr Radosław Domke
Wydział Humanistyczny
Temat pracy: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948
doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia
prof. Czesław Osękowski

dr Wiesław Chłopek
Wydział Humanistyczny
Temat pracy: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia
Promotor: prof. Hieronim Szczegóła

dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz
Wydział Humanistyczny
Temat pracy: Infrastruktura miejska Koszalina w latach 1945-1989
doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia
Promotor: prof. Włodzimierz Suleja

dr inż. Marek Florczyk
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Temat pracy: Parametryczna metoda testowania funkcjonalnego wirtualnych przyrządów pomiarowych
doktor nauk technicznych, dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: prof. Wiesław Winiecki

dr inż. Elżbieta Kawecka
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Temat pracy: Oddziaływanie na dokładność cyfrowych pomiarów korelacyjnych
doktor nauk technicznych, dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: prof. Jadwiga Lal – Jadziak

dr inż. Radosław Czarnecki
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Temat pracy: Kosynteza dynamicznie samorekonfigurowalnych systemów wbudowanych
doktor nauk technicznych, dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. Stanisław Deniziak

dr Edyta Mocarska
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Temat pracy: Odporne metody wyboru modelu dla modelu proporcjonalnych hazardów
doktor nauk matematycznych
dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. Tadeusz Bednarski

dr Monika Magdalena Perl
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Temat pracy: Grafy rozszerzalne
doktor nauk matematycznych, dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. Maria Kwaśnik

dr inż. Mirosław Arkadiusz Żygadło
Wydział Mechaniczny
Temat pracy: Zastosowanie techniki mikroprocesorowej i elektrycznych metod pomiaru wielkości fizycznych o badań podstawowych zjawisk kształtujących proces wypełniania metalem form odlewniczych
doktor nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. Jerzy Mutwil

dr inż. Grzegorz Maniarski
Wydział Mechaniczny
Temat pracy: Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa z grafitem wermikularnym
doktor nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. Stanisław Janik

dr inż. Tomasz Belica
Wydział Mechaniczny
Temat pracy: Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej
doktor nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. Krzysztof Magnucki

dr inż. Daniel Dębowski
Wydział Mechaniczny
Temat pracy: Stateczność dynamiczna porowatej płyty prostokątnej
doktor nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. Krzysztof Magnucki

dr inż. Izabela Gabryelewicz
Wydział Mechaniczny
Temat pracy: Analiza technologii wytwarzania części maszyn ze stopów Fe-C w aspekcie kryteriów ekologicznych
doktor nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. Stanisław Janik

dr Justyna Jankiewicz
Instytut Fizyki
Temat pracy: Neutralne mezony poza przybliżeniem Lee_Oehme-Yanga: Numeryczna ewaluacja wybranych parametrów
doktor nauk fizycznych, dyscyplina: fizyka
Promotor: prof. Krzysztof Urbanowski

dr Tomasz Turowski
Instytut Filozofii
Temat pracy: Antropologiczne i ontologiczne podstawy etyki Petera Singera
doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia
Promotor: prof. Marek Piechowiak

^