Promocje doktorskie 2009

Przebieg uroczystości

W dniu 17 listopada 2009 roku miała miejsce dziewiąta w historii Uczelni uroczystość Promocji Doktorskich. Odbyła się ona w obecności władz Uniwersytetu, promotorów prac doktorskich oraz rodzin młodych naukowców.

Dyplomy odbierało 27 doktorów, z czego z:

  • Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – 8 doktorów (3 elektrotechnika; 5 informatyka)
  • Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – 2 doktorów (pedagogika)
  • Wydziału Mechanicznego – 2 doktorów (budowa i eksploatacja maszyn)
  • Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska – 2 doktorów (1 inżynieria środowiska, 1 budownictwo)
  • Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 5 doktorów (matematyka)
  • Wydziału Humanistycznego – 5 doktorów (historia)
  • Wydziału Fizyki i Astronomii – 2 doktorów (astronomia)
  • Instytutu Filozofii – 1 doktor (filozofia)

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów

dr Ewa Jędrzejowska
Temat pracy: Fotografia jako zjawisko kulturowe. Między świadectwem a konstrukcją
Instytut Filozofii
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki
Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ; prof. dr hab. Andrzej Bator

dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz
Temat pracy: Skład chemiczny odcieków przed i po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski, prof. PP; dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK; dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ

dr inż. Krystyna Urbańska
Temat pracy: Analiza konstrukcji murowych w zakresach liniowym i nieliniowym
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budownictwo
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Litewka; prof. dr hab. inż. Romuald Świtka

dr Halina Borcz
Temat pracy: Wczesna dorosłość samotnych matek mieszkających w schronisku
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Anna Nowak, prof. UŚ; dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ

dr Jarosław Wagner
Temat pracy: Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki; dr hab. Maria Kozielska, prof. PP

dr Ewa Rzanna – Szczepaniak
Temat pracy: Polityka kulturalna a rozwój kultury muzycznej w Polsce w okresie 1944-1956
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. UWr, prof. dr hab. Hieronim Szczegóła

dr Tomasz Kałuski
Temat pracy: Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Jasiński; prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Janina Wallis
Temat pracy: Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Nicieja; prof. dr hab. Hieronim Szczegóła

dr Józefa Aleksik
Temat pracy: Henryk A.C.Malhomme de la Roche (1894-1977). Dyplomata, żołnierz, polityk
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak -Topolska
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza; prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz

dr Przemysław Szpaczyński
Temat pracy: Habsburgowie w imperialnych dążeniach Zygmunta III wobec Szwecji i Rosji w latach 1587-1618
Wydział Humanistyczny
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak -Topolska
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dzięgielewski; dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ

dr inż. Mariusz Michalski
Temat pracy: Badanie wpływu warunków modyfikacji na strukturę siluminów nadeutektycznych na przykładzie stopu AlSi21CuNi
Wydział Mechaniczny
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM; dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ

dr inż. Michał Sąsiadek
Temat pracy: Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn
Wydział Mechaniczny
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Żurek; dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ

dr Monika Kijewska
Temat pracy: Podziały domatyczne grafów i ich produktów
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PR
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; prof. dr hab. Adam Paweł Wojda

dr Tomasz Małolepszy
Temat pracy: O nieprzedłużalności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań całkowych typu Volterry
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
Recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk; prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

dr Maciej Niedziela
Temat pracy: Nietrywialne rozwiązania równań całkowych typu Volterry
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
Recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk; prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

dr Agnieszka Suchocka
Temat pracy: Modyfikacje metody rzutowania naprzemiennego
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: : dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ; prof. dr hab. Marcin Studniarski

dr Agnieszka Oelke
Temat pracy: Operatory liniowe na przestrzeniach Orlicza
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak
Recenzenci: dr hab. Ryszard Płuciennik, prof. PP; dr hab. Witold Wnuk, prof. UAM

dr Krzysztof Krzeszowski
Temat pracy: Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów
Wydział Fizyki i Astronomii
doktor nauk fizycznych; dyscyplina: astronomia
Promotor: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Rudak; prof. dr hab. Janusz Gil

dr Krzysztof Maciesiak
Temat pracy: Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów
Wydział Fizyki i Astronomii
doktor nauk fizycznych; dyscyplina: astronomia
Promotor: prof. dr hab. Janusz Gil
Recenzenci: dr hab. Tomasz Bulik; prof. dr hab. Giorgi Melikidze

dr inż. Przemysław Prętki
Temat pracy: Algorytmy ewolucyjne z mutacją alpha-stabilną w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Jarosław Arabas; prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

dr inż. Remigiusz Wiśniewski
Temat pracy: Synthesis of Compositional Microprogram Control Units for Programmable Devices
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov
Recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. PŚ; prof. dr hab. inż. Marian Adamski

dr inż. Arkadiusz Bukowiec
Temat pracy: Synthesis of Finite State Machines for Programmable Devices Based on Multi-Level Implementation
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba; prof. dr hab. inż. Marian Adamski

dr inż. Jacek Tkacz
Temat pracy: Projektowanie układów sterowania binarnego wspomagane automatycznym wnioskowaniem Gentzena
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba; prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov

dr inż. Piotr Bubacz
Temat pracy: Kodowanie stanów wewnętrznych współbieżnego matrycowego rekonfigurowalnego sterownika logicznego
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień; prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov

dr inż. Marcin Jarnut
Temat pracy: Sterowane źródła napięciowe w układach kondycjonowania energii prądu przemiennego
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski; prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyew

dr inż. Mariusz Krajewski
Temat pracy: Analiza właściwości wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarze zespolonego stosunku napięć
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Bień,;prof. dr hab. inż. Marian Miłek

dr inż. Tomasz Zięba
Temat pracy: Przetwarzanie równoległe w rozwiązywaniu problemu optymalnej obserwacji układów z czasoprzestrzenną dynamiką
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz; dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ

^