Promocje doktorskie 2010

Przebieg uroczystości

W dniu 9 listopada 2010 roku miała miejsce dziesiąta w historii Uczelni uroczystość Promocji Doktorskich. Odbyła się ona w obecności władz Uniwersytetu, promotorów prac doktorskich oraz rodzin młodych naukowców.

Dyplomy odbierało 23 doktorów, z czego z:

  • Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – 7 doktorów (1 elektrotechnika; 6 informatyka)
  • Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – 6 doktorów (pedagogika)
  • Wydziału Mechanicznego – 1 doktor (budowa i eksploatacja maszyn)
  • Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 5 doktorów (matematyka)
  • Wydziału Humanistycznego – 3 doktorów (historia)
  • Wydziału Fizyki i Astronomii – 1 doktor (fizyka)

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów

dr Anna Korlak- Łukasiewicz
Temat pracy: Rozwój zawodowy pracowników socjalnych okresu zmian systemowych pomocy społecznej w latach 1990-2000
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Kargulowa; dr hab. Ryszard Gerlach, prof. UKW

dr Andrzej Zygadło
Temat pracy: Granice rezygnacji z podmiotowości kadry menedżerskiej firm międzynarodowych
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Kargul; dr hab. Magdalena Piorunek, prof. UAM

dr Maria Łukaszek
Temat pracy: Determinanty aktywności seksualnej wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ; prof. dr hab. Bronisław Urban

dr Joanna Dec
Temat pracy: Obraz kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Kargulowa; dr hab. Maria Beisert, prof. UAM

dr Elżbieta Turska
Temat pracy: Obrazy tożsamości przyszłych pedagogów
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Szerląg; dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ

dr Krystyna Ostapiuk
Temat pracy: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli uczestniczących w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym oraz osób aspirujących do zawodu nauczyciela
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ; prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek

dr Katarzyna Sanocka -Tureczek
Temat pracy: Obraz życia i śmierci w sztuce sepulkralnej Środkowego Nadodrza w XVII – XVIII wieku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Rok; dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ

dr Iwona Peryt- Gierasimczuk
Temat pracy: Życie i twórczość Krzysztofa Aleksandra Boguszewskiego na tle przemian potrydenckich w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Rok; dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ

dr Anitta Katarzyna – Maksymowicz
Temat pracy: Środkowonadodrzańska emigracja do stanu Południowa Australia w latach 1838-1914
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Dopierała; dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

dr Artur Barasiński
Temat pracy: Modelowanie własności magnetycznych związków metalo-organicznych o strukturze łańcuchowej
Wydział Fizyki i Astronomii
Doktor nauk fizycznych; dyscyplina: fizyka
Promotor: dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Sznajd; dr hab. Wojciech Florek>

dr inż. Radosław Maruda
Temat pracy: Badania skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach MQCL
Wydział Mechaniczny
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Promotor: prof. dr hab. inż. Eugene Feldsthein
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko; dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ

dr Anna Góralczyk
Temat pracy: Własności zbioru rozwiązań inkluzji stochastycznych typu Stratonowicza
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Kisielewicz; dr hab. Krystyna Twardowska, prof. SGGW

dr Joachim Syga
Temat pracy: Wielowartościowe całki stochastyczne względem semimartyngału i ich zastosowania w teorii inkluzji stochastycznych
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski; dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

dr Tomasz Bartnicki
Temat pracy: Rozgrywane kolorowanie grafów
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł M. Idziak; prof. dr hab. Andrzej Ruciński

dr Anna Fiedorowicz
Temat pracy: Acykliczne kolorowanie grafów
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
Recenzenci: dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PRz; prof. dr hab. Adam Paweł Wojda

dr Magdalena Łysakowska
Temat pracy: Hipoteza Kellera i własności podziałów
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk; dr hab. Ryszard Urbański, prof. UAM

dr inż. Adam Goiński
Temat pracy: Rekonstrukcja powierzchni w oparciu o stochastyczne algorytmy adaptacyjne
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzi; dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ

dr inż. Maciej Hrebień
Temat pracy: Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno – i dwuwymiarowych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

dr inż. Kamil Mielcarek
Temat pracy: Wykorzystanie grafów doskonałych w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień; dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ

dr inż. Przemysław Baranowski
Temat pracy: Przetwarzanie równoległe i rozproszone w planowaniu eksperymentów optymalnych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO

dr inż. Grzegorz Bazydło
Temat pracy: Graficzna specyfikacja programów dla rekonfigurowalnych sterowników logicznych z wykorzystaniem języka UML
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski; dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ

dr inż. Marek Sawerwain
Temat pracy: Wybrane zagadnienia teorii kwantowych języków programowania
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. Roman Gielerak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka; dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ

dr inż. Paweł Piotr Szcześniak
Temat pracy: Analiza i badania matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski; dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ

^