Promocje doktorskie 2012

Przebieg uroczystości

20 listopada 2012 roku w obecności władz Uniwersytetu, promotorów oraz rodzin młodych naukowców miała miejsce dwunasta w historii Uczelni uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych. Podczas uroczystości czterech naukowców odebrało dyplomy habilitacyjne.
Dyplomy doktorskie wręczono 24. doktorom.

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów habilitowanych

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr hab. Bogdan Bobowski
Tytuł rozprawy: Kultura materialna mieszczan Świdnicy i rycerstwa Weichbildu świdnickiego w świetle testamentów (od I połowy XIV do końca I ćwierci XVII w.)
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, prof. dr hab. Bogdan Rok, dr hab. Wojciech Dzieduszycki

dr hab. Filip Musiał
Tytuł rozprawy: Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Hieronim Szczegóła,

dr hab. Paweł Wolnicki
Tytuł rozprawy: Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administracyjno-kancelaryjno-archiwalne
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, prof. dr hab. Andrzej Szwarc, ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Ewa Drgas-Burchardt
Tytuł rozprawy: Jednotematyczny cykl publikacji: Jednoznaczna faktoryzacja i generowanie klas grafów względem zbiorów grafów pierwszych
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Giaro, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Adam Wojda

Lista doktorów

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

dr inż. Michał Doligalski
Tytuł rozprawy: Dywersyfikacja specyfikacji behawioralnej rekonfigurowalnych sterowników logicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov

dr inż. Monika Wiśniewska
Tytuł rozprawy: Dekompozycja systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Kania, dr hab. inż. Larysa Titarenko

dr inż. Piotr Grobelny
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie systemu ekspertowego w tworzeniu usług złożonych w ramach architektury zorientowanej na usługi
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

dr inż. Agnieszka Lasota
Tytuł rozprawy: Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem diagramów aktywności języka UML i sieci Petriego typu P/T
Promotor: dr hab. Andrei Karatkevich
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov

dr inż. Piotr Andrzej Powroźnik
Tytuł rozprawy: Analiza dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych w elastycznym modelowaniu szeregowania zadań
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski
Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

dr Joanna Karolina Kalaga
Tytuł rozprawy: Wskaźniki chaosu kwantowego na przykładzie wzbudzonego impulsowo oscylatora anharmonicznego
Promotor: dr hab. Wiesław Leoński
Recenzenci: dr hab. Adam Miranowicz, dr hab. Van Cao Long

dr Sneha Honnappa
Tytuł rozprawy: Analysis of single pulses in radio pulsars at high observing frequencies
Promotor: dr hab. Jarosław Kijak
Recenzenci: dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab. Giorgi Melikidze

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Ilona Matejko
Tytuł rozprawy: Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, dr hab. Jan Wroniszewski

dr Izabella Starzec-Kosowska
Tytuł rozprawy: Dziennikarstwo muzyczne w TVP Wrocław w latach 1994-2010
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: dr hab. Robert Skobelski, dr hab. Grzegorz Strauchold, dr hab. Wojciech Skrzydlewski

INSTYTUT FILOZOFII WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

dr Joanna Zegzuła-Nowak
Tytuł rozprawy: Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską
Promotor: dr hab. Stefan Konstańczak
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Tyburski

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

dr inż. Bożena Kuczma
Tytuł rozprawy: Analiza statyczno-wytrzymałościowa zespolonych belek stalowo-betonowych o podatnych łącznikach
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Recenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński, prof. dr hab. inż. Romuald Świtka

dr inż. Katarzyna Łuszczyńska
Tytuł rozprawy: Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oznaczania toksyczności grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych
Promotor: dr hab. Marlena Piontek
Recenzenci: dr hab. Barbara Kołwzan, dr hab. inż. Zofia Sadecka

dr inż. Aleksander Widuch
Tytuł rozprawy: Zastosowanie popiołów lotnych z węgla brunatnego do wzmocnienia gruntów
Promotor: dr hab. Urszula Kołodziejczyk
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Agnieszka Kulawik
Tytuł rozprawy: Odporne wnioskowanie statystyczne w wielowymiarowym modelu normalnym
Promotor: dr hab. Stefan Zontek
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Bednarski, prof. dr hab. Roman Zmyślony

dr Izabela Kurzydło
Tytuł rozprawy: Pewne typy macierzowych równań diofantycznych
Promotor: dr hab. Aleksander Grytczuk
Recenzenci: dr hab. Alfred Czogała, dr hab. Tomasz Szulc

dr Monika Pasławska-Południak
Tytuł rozprawy: Zagadnienia aproksymacyjne nieliniowej filtracji z opóźnieniem
Promotor: dr hab. Krystyna Twardrowska
Recenzenci: dr hab. Anna Karczewska, prof. dr hab. Leszek Słomiński

dr Jolanta Rosiak
Tytuł rozprawy: Indeksy lokalne w digrafach prymitywnych
Promotor: dr hab. Maria Kwaśnik
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, prof. dr hab. Maciej M. Sysło

dr Wenmeng Zhang
Tytuł rozprawy: Stability of iterative roots and existence of solutions for polynomial-like iterative equations
Promotorzy: prof. dr hab. Witold Jarczyk; prof. Weinian Zhang
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Matkowski, prof. dr hab. Marek Cezary Zdun

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska
Tytuł rozprawy: Badanie właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej żeliwnych pierścieni tłokowych silników spalinowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz, prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Tytuł rozprawy: Badania nad możliwością szybkiej oceny właściwości technologicznych siluminów w końcowym etapie krzepnięcia i początkowym etapie stygnięcia
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Mutwil
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Górny, prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

dr Stana Buchowska
Tytuł rozprawy: Działania fundacji La Strada na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ofiar handlu ludźmi
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl, prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

dr Tatiana Maciejewska
Tytuł rozprawy: Postrzeganie i kreowanie męskiej tożsamości przez mężczyzn ćwiczących w siłowni
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Recenzenci: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. dr hab. Ewa Syrek

dr Arkadiusz Nowak
Tytuł rozprawy: Obrazy życia osób z HIV/AIDS komponent zdrowotny, społeczny, egzystencjonalny
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, prof. zw. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski

dr Anna Ziętek
Tytuł rozprawy: Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (na przykładzie województwa lubuskiego)
Promotor: dr hab. Bogusław Pietrulewicz
Recenzenci: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. dr hab. Kazimierz Wenta

^