Promocje doktorskie 2013

Przebieg uroczystości

6 listopada 2013 r. w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie.
Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich ma szczególny charakter dla uczelni akademickiej, jest bowiem końcowym miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów. Tradycyjnie uroczystość odbywa się w obecności władz Uniwersytetu, promotorów oraz rodzin i przyjaciół naukowców.
Podczas tegorocznej, trzynastej już w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, uroczystości promocyjnej, dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 7 naukowców natomiast dyplomy doktorskie odebrały 24 osoby.
W minionym roku akademickim po raz pierwszy został nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Pierwszy dyplom w tej dyscyplinie odebrał dr Wolfgang Brylla.

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów habilitowanych

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr hab. Leszek Kania
Tytuł publikacji: Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795-1945
Recenzenci: prof. dr hab. Lech Wyszczelski, prof. dr hab. Michał Klimecki, dr hab. Tomasz Nodzyński

dr hab. Marek Smoluk
Tytuł publikacji: Niższe warstwy angielskiego społeczeństwa w pierwszej połowie XVII wieku: ich status, życie rodzinne, tradycje i edukacja
Recenzenci: prof. dr hab. Edward Alfred Mierzwa, prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, dr hab. Dariusz Dolański

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Tytuł rozprawy: Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennych
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. dr hab. inż. Marek Hartman

dr hab. inż. Maciej Patan
Tytuł rozprawy: Optimal Sensor Networks Scheduling in Identification of Distributed Parameter Systems
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. inż. Robert Smoleński
Tytuł rozprawy: Conducted Electromagnetic Interference (EMI) in Smart Grids
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, dr hab. inż. Zbigniew Tadeusz Hanzelka, prof. dr hab. inż. Marek Tadeusz Hartman

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Małgorzata Migda
Jednotematyczny cyklu publikacji: Własności asymptotyczne i oscylacyjność rozwiązań równań różnicowych
Recenzenci: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, dr hab. Janusz Mierczyński

dr hab. Bogdan Szal
Tytuł rozprawy: Klasy ciągów generujących operatory przybliżające funkcje
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Wiesław Pleśniak, dr hab. Ziemowit Rzeszotnik

Lista doktorów

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

dr inż. Dariusz Eljasz
Tytuł rozprawy: Analiza parametrów czasowych zadań realizowanych w bezprzewodowych sieciach sensorowych z zastosowaniem teorii kolejek
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

dr inż. Iwona Grobelna
Tytuł rozprawy: Formalna weryfikacja specyfikacji osadzonych sterowników logicznych z wykorzystaniem wnioskowania komputerowego w logice temporalnej
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov

dr inż. Rafał Józefowicz
Tytuł rozprawy: Unknown input state estimators for the design of robust fault diagnosis systems
Promotor: dr hab. inż. Marcin Witczak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, prof. dr hab. inż. Maciej Kościelny

dr inż. Michał Zając
Tytuł rozprawy: Aspekty obliczeniowe optymalizacji procesu detekcji uszkodzeń robota mobilnego
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

dr Beata Zięba
Tytuł rozprawy: Modelowanie matematyczne stanów ustalonych i przejściowych w przekształtnikach prądu przemiennego
Promotor: prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Hartman, dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Adam Bohonos
Tytuł rozprawy: Wybrane własności geometryczne przestrzeni Orlicza
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Nowak, prof. dr hab. Ryszard Urbański

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Wolfgang Brylla
Tytuł rozprawy: Berlin als Raum. Hans Falladas erzählte Großstadt
Promotor: dr hab. Paweł Zimniak
Recenzenci: prof. dr hab. Hubert Orłowski, prof. dr hab. Edward Białek

dr Longin Dzieżyc
Tytuł rozprawy: Rozwój muzealnictwa na Ziemi Lubuskiej po 1945 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, dr hab. Robert Skobelski

dr Paweł Liefhebber
Tytuł rozprawy: Ewolucja pisma neogotyckiego na terytorium Nowej Marchii od XVI do XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. dr hab. Joachim Zdrenka

dr Piotr Partyka
Tytuł rozprawy: Żary jako regionalne centrum przemysłu włókienniczego w XVIII-XX wieku
Promotor: prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny, dr hab. Tomasz Nodzyński

dr Olga Elżbieta Żuromska
Tytuł rozprawy: Kobieta w polskiej kulturze sarmackiej w XVII-XVIII wieku
Promotor: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska, dr hab. Bogumiła Burda

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

dr Dinh Thuan Bui
Tytuł rozprawy: Structured continuum effects in optical processes
Promotor: dr hab. Wiesław Leoński
Recenzenci: doc. Rndr Jan Perina Jr., dr hab. Van Cao Long

dr Marta Emilia Dembska
Tytuł rozprawy: Wpływ własności fizycznych ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe pulsarów
Promotor: dr hab. Jarosław Kijak
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Lewandowski
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kus, prof. dr Richard Wielebinski

dr Quoc Khoa Doan
Tytuł rozprawy: Exactly soluble stochastic models in quantum optics
Promotor: dr hab. Van Cao Long
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Kolwas, dr hab. Wiesław Leoński

dr Grzegorz Piotr Słowik
Tytuł rozprawy: Nasycenie mikrofalowe i wzbudzenia termiczne w macerałach węglowych
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Więckowski
Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch, dr hab. Włodzimierz Zapart

dr Andrzej Roman Szary
Tytuł rozprawy: Non-dipolar magnetic field at the polar cap of neutron stars and the physics of pulsar radiation
Promotor: prof. dr hab. Giorgi Melikidze
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bulik, dr hab. Jarosław Kijak

dr Maciej Jacek Sznajder
Tytuł rozprawy: Degradation studies of materials under space conditions, with special emphasis on recombination processes
Promotor: dr hab. Ulrich Geppert
Recenzenci: dr hab. Mirosław Dudek, dr hab. Piotr Lubiński

dr Sebastian Grzegorz Żurek
Tytuł rozprawy: Zmienność i złożoność szeregów czasowych RR w badaniach rytmu serca
Promotor: prof. dr hab. Piotr Rozmej
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Srokowski, dr hab. Wiesław Leoński

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
Tytuł rozprawy: Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna
Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, prof. dr hab. inż. Romuald Świtka

dr inż. Jakub Kostecki
Tytuł rozprawy: Efektywność fitoremediacji Cu i Pb przez wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów
Promotor: dr hab. inż. Michał Drab
Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Kabała, dr hab. inż. Andrzej Greinert, dr hab. inż. Marlena Piontek

dr inż. Rafał Pązik
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie odwiertu, jako źródła i upustu ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, prof. dr hab. inż. Petr Alyavdin, dr hab. Urszula Kołodziejczyk

dr inż. Tomasz Warężak
Tytuł rozprawy: Wpływ oczyszczalni hydrofitowych na stężenia związków biogennych w wodach podziemnych
Promotor: dr hab. inż. Zofia Sadecka
Promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Myszograj
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

dr Ewa Piwowarczyk
Tytuł rozprawy: Relaksacja w procesie edukacji gimnazjalnej
Promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, dr hab. Bogdan Idzikowski

dr Marek Jan Zadłużny
Tytuł rozprawy: Komunikacyjne, artystyczne i pedagogiczne aspekty tańca współcześnie realizowanego w opinii choreografów
Promotor: dr hab. Bogdan Idzikowski
Recenzenci: dr hab. Dariusz Kubinowski, dr hab. Witold Jakubowski

^