Promocje doktorskie 2015

Przebieg uroczystości

Wyznacznikiem potencjału naukowego każdej uczelni jest kształcąca się i rozwijająca kadra naukowa. Tradycyjnie, jak co roku nowopromowani doktorzy i doktorzy habilitowani Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali dyplomy. Promocje doktorskie i habilitacyjne odebrało 26 osób, w tym 21 doktorów i 5 doktorów habilitowanych.
Uroczystość odbyła się 2 grudnia 2015 r. w Auli Rektoratu w obecności władz Uniwersytetu, promotorów oraz rodzin i przyjaciół osób promowanych
O oprawę muzyczną zadbał Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Pana dra hab. Bartłomieja Stankowiaka

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów habilitowanych

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI i AUTOMATYKI

dr hab. inż. Krzysztof Sozański
Tytuł publikacji: Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits
Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW, dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ, dr hab. inż. Jan Mućko, prof. ndzw. UTP, dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚl

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Elżbieta Sidorowicz
Jednotematyczny cyklu publikacji: Podziały i uogólnione kolorowanie grafów
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ruciński, dr hab. Łukasz Kowalik, prof. UW, prof. dr hab. Mariusz Woźniak

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr hab. Małgorzata Maria Konopnicka
Tytuł rozprawy: Oficer -urzędnik-dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806)
Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Wąs, prof. dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. dr hab. Dariusz Dolański

dr hab. Mariusz Migała
Tytuł publikacji: Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku.)
Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Urbanek, prof. dr hab. Bożena Płonka – Syroka, prof. dr hab Tomasz Jaworski

dr hab. Dariusz Śmierzchalski – Wachocz
Tytuł publikacji: Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, t. I, UZ, Zielona Góra 2014.
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Żaryn, dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM, prof. dr hab. Czesław Osękowski

Lista doktorów

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

dr inż. . Łukasz Sobolewski
Tytuł rozprawy: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL)
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. PŚ, dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, dr inż. Lothar Seybold

dr inż. Lothar Seybold
Tytuł rozprawy: Predictive fault-tolerant control strategies for modern production systems
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Recenzenci: dr hab. inż. Michał Bartyś, Prof. Christophe Aubrun

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Justyna Czajkowska
Tytuł rozprawy: Warunki wytrącania osadów z zawartością struwitu
Promotor: dr hab. inż.Tadeusz Siwiec, prof. SGGW
Recenzenci: dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz, dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr Jarosław Gil
Tytuł rozprawy: Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej
Promotor dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Nowak, dr hab. inż. Sławomir Kosiński, prof. PŁ

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Maciej Kozaryn
Tytuł rozprawy: Stochastyczne inkluzje i równania wielowartościowe względem dwuparametrowego procesu Wienera
Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. dr hab. Michał Kisielewicz

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

dr Małgorzata Maria Zubaszewska
Tytuł rozprawy: Modelowanie własności termodynamicznych układów typu Isinga o zamkniętej geometrii w pobliżu krytyczności
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Recenzenci: dr hab. Franco Ferrari, prof. US, dr hab. Tomasz Zaleski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego, PAN, Wrocław

dr Bartłomiej Zapotoczny
Tytuł rozprawy: Iron oxide nanoparticles for biomedical applications
Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, dr hab. inż. Kazimierz Dziliński, prof. PCz

dr Agnieszka Joanna Żaba
Tytuł rozprawy: Wpływ poziomów struktury nadsubtelnej na zjawisko elektromagnetycznie wymuszonej przeźroczystości dla atomów 85Rb
Promotor: dr hab. Van Cao Long, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Krystyna Kolwas, prof. IFP, dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ

dr Mikhail Vereshchagin
Tytuł rozprawy: Redukcja i względne położenia równowagi w różnych wersjach zagadnienia dwóch sztywnych i pseudo-sztywnych brył
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK

INSTYTUT FILOZOFII

dr Justyna Kroczak
Tytuł rozprawy: Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności
Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Recenzenci: dr hab. Tereza Obolevitch, Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek

dr Karolina Rożko
Tytuł rozprawy: Zastosowanie metody systemów odrzucania do interpolacji
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Skura
Recenzenci: dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL, dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK

dr Łukasz Moniuszko
Tytuł rozprawy: Konstruktywny charakter zasady sprawiedliwości w systemie filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego
Promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Nowacka, dr hab. Grażyna Szumera

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Anna Janczys
Tytuł rozprawy: Inspiracje oświeceniowe w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela
Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Rok, dr hab. Violetta Julkowska, prof. UAM

dr Rafał Marek Szymczak
Tytuł rozprawy: Przemiany własnościowe na Ziemi Żarskiej w XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Ordyłowski, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

dr Maciej Lubik
Tytuł rozprawy: Olaf II Święty i jego rola w tradycji chrześcijańskiej
Promotor: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rosik, dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ

dr Aleksander Rzyman
Tytuł rozprawy: The Intertextuality of Terry Pratchett’s “Discworld” and its Stylistic Consequences for the Polish Translator
Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ, dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

dr Anna Dobrychłop
Tytuł rozprawy: Obraz pracownika socjalnego w obszarze promocji zdrowia
Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, dr hab. Teresa Wilk

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

dr Justyna Mazurek
Tytuł rozprawy: Podłoże genetyczne lekooporności u komensalnych E.coli izolowanych od zdrowych zwierząt w trakcie prewencyjnej antybiotykoterapii i po jej zakończeniu
Promotor: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, prof. dr hab. Jarosław Dziadek

dr Justyna Jasik
Tytuł rozprawy: Uwarunkowania społeczne i środowiskowe rozwoju biologicznego młodzieży akademickiej oraz tendencje zmian (studia porównawcze studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Promotor: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. dr hab. Andrzej Malinowski

dr Olaf Ciebiera
Tytuł rozprawy: Kleszcze (Acari: Ixodida) pasożytujące na ptakach (Aves) migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku
Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Siuda, dr hab. Andrzej Przystalski

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr inż. Krzysztof Kujawa
Tytuł rozprawy: Badania nad przebiegiem skurczu liniowego siluminów
Promotor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Recenzenci: dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski, prof. PP, dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM

^