Promocje doktorskie 2016

Przebieg uroczystości

Lista doktorów habilitowanych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Jacek Korentz

Tytuł rozprawy: Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, dr hab. inż.  Piotr Korzeniowski, prof. dr hab. inż. Maria Kamińska

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr hab. Aneta Sikorska-Nowak

Jednotematyczny cyklu publikacji: Rozszerzenie dziedziny i klasy funkcji w równaniach różniczkowo-całkowych

Recenzenci: dr hab. Dariusz Idczak, prof. dr hab. Jerzy Motyl, prof. dr hab. Wojciech Okrasiński

dr hab. Andrzej Piotr Kisielewicz

Jednotematyczny cykl publikacji: Podziały dychotomiczne i struktura teselacji przestrzeni R d kostką jednostkową

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Adam Idzik, prof. dr hab. Marek Golasiński

Wydział Humanistyczny

dr hab. Andrzej Gillmeister

Tytuł rozprawy: Między historiografią a historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Axer, prof. dr hab. Maria Dzielska, prof. dr hab. Violetta Julkowska

Lista doktorów

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

dr inż. Andrzej Czajkowski

Tytuł rozprawy: Fault tolerant control system design using dynamic neural networks

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zdzislaw Kowalczuk, dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

dr inż. Marcel Luzar

Tytuł rozprawy: Dynamic artificial neural networks in designing robust fault diagnosis systems

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, dr hab inż. Maciej Patan, prof. UZ

dr inż. Wojciech Rafajłowicz

Tytuł rozprawy: Hybrydowe algorytmy optymalnego sterowania systemami całkowo algebraicznymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyn Styczeń

Recenzenci: prof. dr hab inż. Stefan Domek, prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, czł. koresp. PAN

dr inż. Sławomir Chmielewski

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie osobliwości strukturalnych automatu Moore’a do redukcji zasobów sprzętowych PAL

Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH

dr inż. Paweł Dąbrowski

Tytuł rozprawy: Deployment Models of Graphical User Interface Elements Based on Stochastic Algorithms

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW, prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr Ewa Patalas

Tytuł rozprawy: Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2

Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

dr inż. Paweł Błażejewski

Tytuł rozprawy: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci: dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr Joanna Krasińska

Tytuł rozprawy: Istnienie i własności rozwiązań rozmytych równań stochastycznych względem semimartyngału

Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Michał Kisielewicz

Wydział Fizyki i Astronomii

d Dinh Quang Ho

Tytuł rozprawy: Magnetic filtering materials and methods of their use in wastewater treatment

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Jean B. Diatta, dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT

dr Dibwe Musumbu

Tytuł rozprawy: Mixed light states dynamics on graphs

Promotor: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. Paweł Kurzyński, dr hab. Jarosław Miszczak

dr Łukasz Rutkowski

Tytuł rozprawy: Nieliniowe równania fal na płytkich wodach

Promotor: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. Tomasz Srokowski, dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ

dr Thi Dung Nguyen

Tytuł rozprawy: Quantum correlations in systems with Kerr – like nonlinearities

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Leoński

Recenzenci: doc. RNDr Jan Peřina Jr., Ph.D, dr hab. Radosław Szczęśniak

dr Michał Wojciechowski

Tytuł rozprawy: Współzależności pomiędzy właściwościami magnetycznymi i elektronowymi w układach molekularnych zawierających jony metali przejściowych

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jan Kamieniarz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Jezierski, dr hab. Małgorzata Agnieszka Samsel – Czekała

dr Anna Studzińska

Tytuł rozprawy: Różniczkowo rotujące gwiazdy neutronowe

Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Tomasz Bulik

dr Dariusz Woźniak

Tytuł rozprawy: Dynamiczne własności kwantowych układów spinowych z przerwą Haldane’a w formalizmie MPS (Matrix Product States)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański, prof. dr hab. Wiesław Leoński

Wydział Humanistyczny

dr Agata Miżdal-Karmelita

Tytuł rozprawy: Ewolucja pisma neogotyckiego na terenie Górnych Łuzyc od początku XVI w. do połowy XX w.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. dr hab. Joachim Zdrenka

dr Katarzyna Kornak
Tytuł rozprawy: Cechy wewnętrzne dokumentów ksiąząt meklemburskich (do 1329 roku)
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ

dr Sylwester Woźniak

Tytuł rozprawy: Kościół grekokatolicki w zachodniej Polsce po II wojnie światowej

Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Drozd, dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

dr Wojciech Dajewski

Tytuł rozprawy: Porozumienie Centrum 1990-2000

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Czesław Osękowski

dr Wiktor Krajniak

Tytuł rozprawy: Rozwój energetyki wodnej na rzece Bóbr w XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, dr hab. Tomasz Nodzyński

dr Krystian Saja

Tytuł rozprawy: Postacie monstrualne w literaturze XIX wieku. Studium przypadku na podstawie Draculi Brama Stokera

Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM, dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

dr Jeremy Pomeroy

Tytuł rozprawy: Edukacja z zakresu wiedzy o społeczeństwie (Social Studies) w stanie Wirginia Zachodnia w drugiej połowie XX wieku

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wojdon, dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ

dr Grzegorz Biszczanik

Tytuł rozprawy: Symbolika propagandy wojennej w ikonografii kart pocztowych 1914-1918

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Recenzenci: dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ, dr hab. Zbigniew Bujkiewicz

dr Juliusz Sikorski

Tytuł rozprawy: Stosunki państwo-Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956

Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

dr Alicja Ostrowska

Tytuł rozprawy: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazjalistów w kontekście wybranych warunków społecznych ich rodzin

Promotor: dr hab. Marzenna Magda- Adamowicz, prof. UZ

Recenzenci: dr hab. Ewa Pasterniak- Kobyłecka, prof. UZ, prof. dr hab. Stanisław Popek

dr Mariusz Pacholak

Tytuł rozprawy: Wartość sprawiedliwości w teoriach edukacyjnych i praktyce szkolnej

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pasterniak

Recenzenci: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM

Wydział Nauk Biologicznych

dr Anna Bronowska

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie nanosrebra na środowisko wodne ze szczególnym uwzględnieniem srebra koloidalnego w produkcji rybackiej

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. UPWr

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

dr Ireneusz Kaługa

Tytuł rozprawy: Struktura środowiskowa terytoriów gniazdowych, a parametry rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach wschodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Winiecki, dr hab. Piotr Profus, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN

dr Mieczysław Landowski

Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej młodzieży umieszczonej w zakładach poprawczych Polski i Niemiec w świetle wybranych czynników środowiskowo-społecznych

Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Malinowski, dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

^