Promocje doktorskie 2017

Przebieg uroczystości

22 listopada 2017 r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Uroczystość promocji ma szczególny charakter dla uczelni akademickiej, jest bowiem końcowym, miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów. Tradycyjnie uroczystość odbywa się w obecności władz Uniwersytetu, promotorów oraz rodzin i przyjaciół.

Każdego roku powiększa się grono osób, które na naszym Uniwersytecie uzyskują kolejne stopnie naukowe. Podczas tegorocznej, siedemnastej już w historii naszego Uniwersytetu, uroczystości promocyjnej, dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 6 naukowców, natomiast dyplomy doktorskie odebrało 20 osób (z tego 6 rozpraw zostało wyróżnionych). Od 1 września 2001 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim wypromowano 413 doktorów i 60 doktorów habilitowanych.

W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Prorektor d/s Studenckich, prof. dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – Prorektor ds. Rozwoju.

Najważniejszą częścią uroczystości jest sam akt promocji. Zwyczajowo najpierw odbywają się promocje habilitacyjne. Rektor dotyka berłem ramienia promowanego wygłaszając formułę Doctorem habilitatum Te creo (Promuję Cię na stopień doktora habilitowanego) następnie w asyście dziekana wydziału, który nadał stopień, wręcza dyplom.
Doktorzy przed otrzymaniem dyplomu, składają przed rektorem uroczyste ślubowanie. W dalszej kolejności promotor uroczyście ogłasza mianowanie na stopień doktora i wręcza nowemu doktorowi dyplom.

O oprawę muzyczną zadbał zespół Koła Naukowego Muzyki Chóralnej Instytutu Muzyki pod dyrekcją Pana dr hab. Bartłomieja Stankowiaka, prof.UZ

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów habilitowanych

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

dr hab. Wojciech Stanisław Jabłoński
Jednotematyczny cyklu publikacji: „Iteracje w pierścieniach formalnych szeregów potęgowych”
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Matkowski, prof. dr hab. Andrzej Nowicki, prof. dr hab. Maciej Sablik

dr hab. Konrad Artur Furmańczyk
Cyklu publikacji: „Zagadnienia testowania wielu hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne”
Recenzenci: dr hab. inż. Małgorzata Bogdan, prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. dr hab. Roman Zmyślony

Wydział Fizyki i Astronomii

dr hab Wojciech Lewandowski
Observational constrains for the models of ionized interstellar medium obtained with the analysis of radio pulsar signals
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Chyży, dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. dr Krzysztof Stasiewicz

Wydział Humanistyczny

dr hab. Radosław Domke
Tytuł rozprawy: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Stefan Roszkowski, dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ, dr hab. Adam Makowski, prof. US

dr hab. Marceli Tureczek
Tytuł rozprawy: Campanae, que in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. dr hab. Radosław Gaziński, prof. dr hab. Jan Harasimowicz

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

dr hab. inż. Marcin Jarnut
Tytuł rozprawy: Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą „Elektryczne i energoelektroniczne układy do poprawy współpracy elementów energetyki rozproszonej z systemem elektroenergetycznym”
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Lista doktorów

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Artur Juszczyk
Tytuł rozprawy: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych
Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomskii, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Wydział Mechaniczny

dr inż. Agnieszka Mackiewicz
Tytuł rozprawy: Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją
Promotor prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Kaczmarek – Pawelska
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak, Wydział Fizyki i Astronomii
dr Adam Drzewiecki
Tytuł rozprawy: Struktura i właściwości spektroskopowe szkieł boranowych, domieszkowanych pierwiastkami grupy żelaza
Promotor: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Grinberg, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Magdalena Kowalińska
Tytuł rozprawy: Skale czasowe zjawiska rozpraszania sygnału radiowego pulsarów w ośrodku międzygwiazdowym
Promotor: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
Promotor pomocniczy: dr hab.Wojciech Lewandowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, dr hab. Hanna Rothkaehl
Ihor Kindrat
Tytuł rozprawy: Spectroscopic properties and structure of the luminescence centres in borate glasses doped with rare-earth elements
Promotor: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Suchocki, prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
dr Anna Maria Skrzypczak
Tytuł rozprawy: Complexity parameter of radio pulsars; Morphological study
Promotor: prof. dr hab. Giorgi Melikidze
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, dr hab. Wojciech Lewandowski
dr Magdalena Szkudlarek
Tytuł rozprawy: Numeryczne modelowanie astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych
Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Janusz Ziółkowski
dr Marcin Kucaba
Tytuł rozprawy: Rotujące gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych
Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada, dr hab. Michał Bejger

Wydział Humanistyczny

dr Grzegorz Michał Tomczak
Tytuł rozprawy: Dziedzice Kurzyjamy. Studium z dziejów łęczyckiej szlachty zagrodowej w XVI – XIX wieku
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Recenzenci: dr hab. Sławomir Górzyński – prof. UO, dr hab. Marek Adamczewski – prof. UŁ
dr Kamila Regina Gieba
Tytuł rozprawy: Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych
Promotor: prof. dr hab. Leszek Libera
Recenzenci: dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr, dr hab. Elżbieta Rybicka
dr Jakub Grzegorz Rawski
Tytuł rozprawy: „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM
dr Natalia Monika Fabiszewska – Domke
Tytuł rozprawy: Sade, sadyzm, sadyści. Zakazana transgresja w literaturze i kinematografii XX i XXI wieku na wybranych przykładach
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM, dr hab. Grzegorz Nieć
dr Katarzyna Grabias-Banaszewska
Tytuł rozprawy: „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego – znaczenia i konteksty
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ, dr hab. Franciszek Pilarczyk
dr Kaja Magdalena Rostkowska-Biszczanik
Tytuł rozprawy: Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym
Promotor: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Promotor pomocniczy: dr Ewa Tichoniuk – Wawrowicz
Recenzenci: dr hab. Wojciech Kajtoch, dr hab. Monika Worsowicz
dr Łukasz Puślecki
Tytuł rozprawy: Regionalne badania historyczno-folklorystyczne Edmunda Bojanowskiego
Promotor: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ, dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM

Instytut Filozofii

dr Ewa Katarzyna Świętek
Tytuł rozprawy: Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii
Promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM, dr hab. Anna Wójcik

dr Grzegorz Andrzej Malec
Tytuł rozprawy: Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Eugeniusz Roskal, dr hab. Krzysztof Szlachcic

dr Aleksandra Macintosh
Tytuł rozprawy: Szestowa poszukiwania pewności
Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, dr hab. Adam Sawicki

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

dr Halina Szeląg
Tytuł rozprawy: Liceum ogólnokształcące jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Wąż
Recenzenci: prof. dr hab. Mariola Chomczyńska- Rubacha, dr hab. Mariola Bieńko

Wydział Nauk Biologicznych

dr Ewelina Małgorzata Gronczewska
Tytuł rozprawy: Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w transporcie wybranych leków
Promotor: dr hab. Jacek Kozioł
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk

^