Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

Według wydziałów

Wydział Humanistyczny

 • Historia
 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo

Instytut Filozofii

 • Filozofia

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 • Pedagogika
 • Socjologia

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • Budownictwo
 • Inżynieria Środowiska

Wydział Mechaniczny

 • Budowa i Eksploatacja Maszyn
 • Inżynieria Produkcji

Wydział Fizyki i Astronomii

 • Astronomia
 • Fizyka

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • Matematyka

Wydział Nauk Biologicznych

 • Biologia
 • Ochrona Środowiska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • Nauki o zarządzaniu

Według dyscyplin

Astronomia

Automatyka i robotyka

Biologia

Budowa i eksploatacja maszyn

Budownictwo

Elektrotechnika

Filozofia

Fizyka

Historia

Informatyka

Inżynieria środowiska

Literaturoznawstwo

Matematyka

Ochrona Środowiska

Pedagogika

Socjologia

Inżynieria produkcji

Nauki o zarządzaniu

Językoznawstwo

^